Kerstmis – ‘We blijven doorverbinden’

Kerstmis – ‘We blijven doorverbinden’

21 december 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

‘Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.’

De lezing van kerstdag is de proloog van het Johannesevangelie. En dit evangelie begint als een nieuw scheppingsverhaal. Het begint met: ‘In het begin was het woord’. Door te beginnen met het scheppingsverhaal waarin God zich op een heel duidelijke manier bemoeit met de wereld, laat Johannes zien dat God niet los staat van de wereld. God voelt zich verbonden met de wereld en is in de schepping actief. Het Woord was vanaf het begin bij God, het Woord maakt dat de wereld ontstaat, het Woord geeft licht. Het Woord dat vanaf het begin bij God was, is mens geworden. Johannes schrijft dus niet over de geboorte van Jezus zoals Matteüs of Lucas dat doen. Wat Johannes in Jezus gezien heeft, vat hij samen in de woorden: ‘leven’ en ‘licht’. In Jezus schijnt het licht van Gods aanwezigheid. In Jezus zien mensen wie God voor de mensen wil zijn. Als je Hem ziet, weet je meteen hoe je zelf moet leven om ook voor anderen licht te zijn. Alle mensen die zo ‘licht’ zijn, noemt God ‘zijn kinderen’.

Aan de wieg van een nieuwe tijd

We vieren Kerstmis op het kruispunt van oud en nieuw. In de donkere dagen op het einde van het jaar kijken we uit naar lichtpunten. Kerstmis is een feest van hoop en nieuw leven. De geboorte van Jezus is de start van een nieuwe, betere tijd. Maria, moeder van Jezus, stond aan de wieg van deze nieuwe tijd, een tijd waar niet het duister maar het licht het laatste woord krijgt. Als we Maria naar onze tijd halen is ze vandaag een jonge, zelfbewuste en geëngageerde vrouw. Sociale media hebben geen geheimen voor haar. We zijn benieuwd wat zij zou denken, willen, hopen, doen, en ook wat zij zou liken, sharen, volgen en delen.


Ook wij worden uitgenodigd om mee aan de wieg te staan van een betere wereld. Het leven van Maria kan ons inspireren. Natuurlijk gaat het niet (alleen) over liken en delen, maar over oprecht aandacht schenken. Oog hebben voor het goede en er ook zelf deel willen van uitmaken. De nieuwe tijd waar we met Kerstmis naar uitkijken, zal pas beginnen wanneer we er samen werk van maken. Wij samen, mensen van goede wil.

Verbinden en doorverbinden

‘We moeten rennen, springen, vliegen,
duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’,
zingt Herman Van Veen, sedert vele jaren.

Vandaag moeten we klikken,
liken, updaten en weer doorgaan.

Sommige mensen kunnen
rennen, springen en vliegen
in de digitale wereld.
Zij klikken, liken en updaten.

Voor anderen gaat het met vallen en opstaan;
bij gebrek aan mogelijkheden,
aansluiting en/of vaardigheden
om te klikken, liken en updaten.

Verbinden en doorverbinden dus,
tot iedereen aangesloten is.
(Els Van Doren)

Geef licht

Een mooi en sfeervol lied is ‘Geef licht’ dat Stef Bos schreef voor de kerstcampagne van Kerk in Actie uit Nederland.


Bezinning

MENSEN VAN GOEDE WIL


Mensen van goed wil geloven,
ondanks de feiten,
dat vrede kan in deze wereld.
En dat menswording
geen zeldzaam mooi verhaal
van lang geleden is,
maar iets dat moet gebeuren,
nu en altijd weer opnieuw.

En het gebeurt.
Waar men het niet verwacht.
Onhoorbaar als het licht
dat wolken openscheurt.
Iemand doorbreekt,
de enge kring van zijn bestaan
om bondgenoot te worden.
Biedt onberekend woord en brood.
Geeft onderdak en warmte,
mededogen of een handvol hoop.

Mensen van goede wil
volgen de ster die naar de ander leidt.
En met de ogen van hun ziel
zullen zij overal het kind herkennen.
(Kris Gelaude)