Chiro Nelle begint Nieuwjaarsfeest met viering in de St.-Antoniuskerk

Chiro Nelle begint Nieuwjaarsfeest met viering in de St.-Antoniuskerk

1 februari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 22 januari vierden onze kinderen, jongeren en leiding van Chiro Nelle op de Vuurtorenwijk hun nieuwjaarsfeest. Ze begonnen met aan te sluiten met de parochiegemeenschap in de viering van 9.30 u. in de kerk. Daarna waren er crea-activiteiten, een lekkere maaltijd in Zaal Vuurtoren, klaargemaakt door Marina en een ploeg vrijwillige ouders, en daarna een groot groepsspel en uitwisselen van nieuwjaarscadeautjes.

In de misviering zongen de Chirokinderen 2 liedjes, vernieuwde de leidingsploeg hun leidingswoord en kregen we een 3-tal getuigenissen die we voor onze parochiebladlezers niet willen onthouden.
“Ik blijf in Chiro geloven” zongen kinderen en jongeren daarop…

– “Ik blijf in Chiro geloven. En ik stuur een ballon naar boven want ’t is het teken, ’t is het verhaal van kind’ren dat ik je zing. De Chiro een uitdaging. Uiteindelijk is dat onze missie, ons doel: er zijn voor kinderen van onze Vuurtorenwijk en velen uit Bredene. Wij sturen een ballon naar boven en vragen God dat wij vele leiders en leidsters de kracht mogen ontvangen om ons verder in te zetten… voor onze… voor jullie kinderen… Chiro is en blijft een uitdaging”.

– “Wij zijn al enkele jaren een gemengde Chirogroep. Chiro Noorderwind en Chiro Speelvogels werden Chiro Nelle. Die naam verwijst naar de vuurtoren, de Lange Nelle. En Nelle betekent ‘fakkel’, ‘de stralende’, de schitterende’. Dit is wat wij als Chiro willen zijn: een jeugdbeweging die straalt over de Vuurtorenwijk, die alle kinderen en jongeren welkom heet. De Lange Nelle is gebouwd in 1949 en geeft zichtbaar licht tot op 50 km. Ook wij willen dat licht heel ver uitstralen!”

– “Wij zijn en blijven ook bewust een christelijke beweging. Chiro is een andere naam voor Christus. Op verschillende momenten bezinnen wij ons hierover, samen met leiding en kinderen, met jong en oud. En ook op onze St.-Antoniusparochie staan wij heel dikwijls – op verschillende momenten – ten dienste en blijft er een sterke band. Wij zijn fier op deze verbondenheid, en die willen we blijven onderhouden. Een blijvende uitdaging!

Een 80-tal kinderen en jongeren van Chiro Nelle bidden samen het Onze Vader (foto organist Dirk Decoene vanuit het oksaal)