Van Pasen naar Pinksteren (1)

Van Pasen naar Pinksteren (1)

3 april 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en bidden om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van wijsheid is een geschenk van de Heilige Geest. Het gaat niet zomaar over menselijke wijsheid, die vrucht is van kennis en ervaring. Wijsheid is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien, de wereld, de situaties, de omstandigheden, de problemen, … Dat is de wijsheid. Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver… De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid. Daarom moeten we aan de Heer vragen dat Hij ons de gave van wijsheid schenkt, van de wijsheid van God die ons leert met de ogen van God te zien, met het hart van God te voelen, met de woorden van God te spreken. En zo, met deze wijsheid, gaan we vooruit, bouwen we de samenleving op, bouwen we de Kerk op en heiligen we onszelf. Vragen we vandaag de genade van de wijsheid.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een eerste kaarsje aan en vragen om wijsheid.

God,
geef ons de Geest van wijsheid
om anderen te begrijpen
om de belangrijke dingen
van de bijkomstige
te onderscheiden,
om te weten waar het op aankomt
in het leven,
om in alle omstandigheden te weten
wat we moeten doen om goed te doen.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig worden.