Aanstelling team van de Pastorale Eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren

11 december 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Enige tijd geleden werd door de bisschop besloten om de parochies Sint-Antonius, Sint-Jozef, Sint-Theresia en Sint-Rikier met elkaar te verbinden tot één ‘nieuwe parochie’. Na maanden van intense voorbereiding is de ‘Pastorale Eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren’ een feit. Deze zal worden aangestuurd door een beleidsteam, dat samen verantwoordelijk is voor de werking van de pastorale eenheid en erop toeziet dat de verbondenheid tussen de gelovigen nog sterker wordt.

Tijdens een plechtige viering worden de teamleden door onze bisschop Lode aangesteld op zondag 12 januari 2020 om 10 uur in de Sint-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk.

Er zijn dit weekend geen andere vieringen in de andere kerken.
Nadien is iedereen welkom op de receptie in Zaal Vuurtoren, Th. Van Loostraat 32, waar we elkaar bij een hapje en een drankje kunnen ontmoeten en tevens klinken op het nieuwe jaar.

Hier vind je de uitnodiging.