Opfrissing St.-Rikierskerk in laatste fase

Opfrissing St.-Rikierskerk in laatste fase

21 maart 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het is nu definitief: de binnenschilderwerken in de Sint-Rikierskerk starten op maandag 20 augustus van dit jaar. De firma Schilderwerken Decruy G. bvba uit Izegem zal deze werken uitvoeren.

In september vorig jaar vond de aanbesteding voor de binnenschilderwerken plaats. Zes aannemersbedrijven dienden een offerte in. Na onderzoek van die offertes bleek de firma Decruy uit Izegem de meest voordelige te zijn. De hele wettelijk voorziene administratieve procedure die daarop moest volgen, heeft langer aangesleept dan verwacht. De kerkraad had gehoopt in het voorjaar met de werken klaar te kunnen zijn, maar dat was al te optimistisch gedacht. Intussen staan wij nu voor de grote feestelijkheden zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en vooral ook de eerstecommunie- en de vormselviering. Opdat dit alles nog in de eigen parochiekerk zou kunnen gebeuren is de aannemer bereid gevonden de werken pas na die plechtigheden op te starten. Als definitieve startdatum werd dan voor maandag 20 augustus e.k. gekozen. De werken zullen volgens planning klaar zijn tegen half oktober. De investering bedraagt 47.055,70 euro (excl. 21% BTW). De kerkraad krijgt vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 18.276,90 euro. Voor het geheel van de komende investeringen sloot de kerkraad een lening af. Het gemeentebestuur stelde zich daarvoor borg. Na de gevelreiniging, de kooruitbreiding, de nodige herstellingswerken, de restauratie van de kunstvoorwerpen enz. vormen de binnenschilderwerken het sluitstuk van de hele renovatie van de Sint-Rikierskerk. Alles zal weer als nieuw ogen.

Tijdens de werken zal de kerk gesloten zijn. Dat wil zeggen dat er geen kerkelijke diensten plaats zullen kunnen vinden. De gelovigen worden daarom uitgenodigd in die periode de misviering in een andere kerk van de federatie te volgen. In Bredene-Sas (Sint-Jozefskerk) is de weekendviering elke zaterdag om 17 u., in Bredene-Duinen (Sint-Theresiakerk) elke zaterdag om 18.30 u. en op de Vuurtorenwijk (Sint-Antoniuskerk) elke zondag om 9.30u. Op www.bredenevuurtoren.be/vieringen staat gedetailleerde info over alle kerkdiensten in de federatie.

Meer info: Gilbert Vanleenhove 0471 77 97 78