Ingroeiviering eerste communie St.-Jozefskerk

Ingroeiviering eerste communie St.-Jozefskerk

Vele blije kindergezichtjes waren te zien tijdens de instapviering voor eerste communicanten op zaterdag 25 maart in de kerk van Bredene-Sas. Het verhaal rond David, gebracht door juf Mieke van de Europaschool, leerde ons dat niet het uiterlijk telt, maar dat we moeten kijken met ons hart. Het evangelie ging ook in op het thema ‘zien’, oog hebben voor wie Jezus werkelijk is. Sommige mensen ervaren Jezus als het licht in de wereld, anderen willen dit niet inzien. Jezus geneest van geestelijke blindheid om tot geloof te komen. Ook de kinderen waren sterk betrokken in de viering. Zo stonden enkelen wat aarzelend voor de microfoon om schuld- en voorbeden voor te lezen en passeerden twee bijpassende liedjes de revue waarbij een stukje choreografie niet ontbrak. De gaven en theelichtjes werden aangebracht en bij het Onzevader klonken de stemmetjes wonderwel. Een laatste stap op weg naar hun eerste communie. Deze kinderen zijn er klaar voor…

Nu nog een kruisje op het voorhoofd, straks voor de eerste keer ter communie