Feest om Don Bosco – ‘De droom die doet dromen’

Feest om Don Bosco – ‘De droom die doet dromen’

24 januari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Wereldwijd laat de Salesiaanse Familie van Don Bosco zich dit jaar bij hun dagelijkse inzet voor jongeren en volksmensen aanspreken door de slagzin: ‘De droom die doet dromen’. Eén van de hoogdagen is natuurlijk de feestdag van de heilige Johannes Bosco, 31 januari. Dit jaar zal er ook in Oostende feest gevierd worden om hem.

Viering bij Clarissen
Alle Vrienden van Don Bosco en allen die met ons Jeugdwerk De Takel (Dagcentrum en Jeugdhuis) verbonden zijn, worden op zondag 28 januari uitgenodigd om met ons de eucharistie te vieren om 10.30 uur in de kapel van de Zusters Clarissen, Mariakerkelaan 212 te Oostende. Van harte welkom!

Daarna is er gelegenheid om elkaar als één grote familie te ontmoeten tijdens een receptie. We kunnen dan nog onze nieuwjaarswensen uitwisselen en wat info geven over ons concreet plan tot uitbreiding van onze jeugdhuiswerking.

De droom die doet dromen
De kleine Giovanni, de latere ‘Don’ Bosco was 9 jaar toen hij ’s ochtends bij het karige ontbijt van de arme familie Bosco vertelde wat hij gedroomd had. We schrijven 1824, precies 200 jaar geleden. Die droom opende een venster op de toekomst: het zou zijn hele manier van denken en leven bepalen. Don Bosco zegt het later zelf zo: “Op die leeftijd had ik een droom die mijn hele leven diep in mijn geest gegrift is gebleven en die mij toonde hoe jonge mensen mijn toekomstig werkterrein zouden worden.” In zijn droom zag Don Bosco waar het geluk ligt voor jonge mensen en hoe hij daartoe met hen op weg kon gaan. Niet met geweld of dwang, maar met zachtheid en geduld, en met Gods zegen, zou hij hen op het goede spoor brengen. Wellicht heb jij ook een droom die doet dromen, die plannen doet maken om die droom voor vandaag of voor morgen of voor je toekomst waar te maken. Wie leeft met een droom wordt gemotiveerd en krijgt energie om niet bij de pakken te blijven zitten.

Jaarspreuk
De jaarspreuk van 2024 “De droom die doet dromen” die de Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco gelanceerd heeft voor de wereldwijde salesiaanse beweging nodigt ons uit mee te dromen met de droom van Don Bosco. Hij daagt ons uit om wereldwijd, van Oostende tot Buenos Aires en van Kaapstad tot Manila, de dromen van jonge mensen te helpen realiseren en in de voetsporen van Don Bosco betekenis te geven aan woorden als gerechtigheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid, hartelijkheid, geloof, duurzaamheid, familie, … Kortom, een droom die doet dromen van een toekomst van hoop en vrede in het hart van iedere mens op aarde.

Meer touw voor De Takel
200 jaar na Don Bosco’s droom wordt deze ook in De Takel in Oostende gerealiseerd bij de uitbreiding van onze jeugdhuiswerking. We voeren daarvoor nu actie onder het motto: “Meer touw voor De Takel!” Uw financiële steun kan u overschrijven op: ‘Don Bosco Jeugdhulp Oostende’ op het nummer BE80 7370 4480 7777 (vermelding: attest gewenst). Waarvoor oprechte dank!

Noveen
Met alle ‘Vrienden van Don Bosco’ bidden wij voor elkaars intenties, in de grote Salesiaanse Familie mee, tijdens de noveen van 22 tot en met 30 januari. Op 31 januari loven en danken wij onze God in het bijzonder om onze inspirator: de heilige Johannes Bosco. 
(Cor Anthonissen, sdb)

“Hemelse Vader,
altijd weer zijn er mensen
die scherp zien waar het om gaat,
die minder voor zichzelf leven
maar het welzijn van anderen verdedigen.
Zo leefde ook Jan Bosco
die Gij ons als een vader gegeven hebt.
Hij doorlichtte het dagelijkse doen
met zijn goedheid en liefde,
als beeld van uw goedheid en liefde,
zoals die verschenen is in Jezus, Uw Zoon.
Aldus is hij een teken geworden
van Uw blijvende zorg,
vooral voor de jeugd.
Hij heeft ons een spoor achtergelaten
dat nog steeds het volgen waard is.
Maak ons deze heilige opvoeder waardig.
Daarom vragen wij U:
beziel ons met zijn geest
opdat wij gaan, waar hij ging
en komen, waarheen hij ons voorging.
Zo zal het werk, dat hij hier is begonnen,
vruchten dragen in overvloed,
nu en alle dagen. Amen.

Als u graag geregeld informatie ontvangt over onze jeugdwerkingen en onze gemeenschap kan u daarvoor uw e-mailadres sturen naar: oostende@donbosco.be.

2024 is het jaar van de Olympische Spelen en dan denk je vanzelf aan … de olympische vlam. Bij Don Bosco hebben wij echter ons eigen vuur. Een vuur dat brandt in al onze organisaties, een gedachtegoed dat blijft leven. Hoog tijd om dit ‘vuur van Don Bosco’ wat extra zuurstof te geven en te tonen wat voor prachtig werk er bij Don Bosco verricht wordt.

Meer informatie over onze campagne ‘het vuur van Don Bosco’ vind je via onderstaande link.
Het vuur van Don Bosco 2 | Don Bosco