Palmzondag – Samen macht uit handen geven

Palmzondag – Samen macht uit handen geven

20 maart 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vader van het leven,
zegen de palmtakken
die we hier verzameld hebben.
Dat wij hierin mogen herkennen dat Jezus
doorheen lijden en dood,
de weg naar de toekomst geopend heeft
en vruchtbaarheid gegeven.
Geef ons de kracht om hem te volgen
en zoals hij, stand te houden.
Dat we niet terugdeinzen als het moeilijk wordt.
Wij vragen het U in zijn naam
voor vandaag en alle dagen.
Amen.

Dit jaar is de Democratische Republiek Congo het campagneland, het land waar het voor Broederlijk Delen allemaal mee begon. Na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 brak in de Kasai hongersnood uit. De Belgische bisschoppen riepen daarom in de vasten van 1961 op tot solidariteit met de noodlijdende bevolking. Gelovigen werden uitgenodigd om hun vasten op een geëngageerde manier te beleven. Wat men uitspaarde door sober te leven, kon men ‘broederlijk delen’ met de bevolking in onze vroegere (bezette) kolonie. De respons op de oproep was groot.

Vandaag werkt Broederlijk Delen samen met zo’n 100-tal lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. In deze laatstgenoemde landen werken ze samen met hun partners in de hele regio: de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Syrische bezette Golanhoogten en in Israël. Broederlijk Delen volgt de huidige situatie dan ook op de voet en houdt – voor zover mogelijk – nauw contact met zijn partners in het Palestijnse en Israëlische middenveld.

In alles aan mensen gelijk geworden

“Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, Hij gaf zijn hemelse positie op. Hij kwam als mens op aarde en dacht nooit aan zichzelf, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven.” (Fil. 2,6-8)

Op Palmzondag – Samen macht uit handen geven – horen we hoe Jezus Jeruzalem intrekt. Niet hoog te paard zoals koningen en heersers, wel op een ezelsveulen, het lastdier van de armen. Hij geeft zijn macht uit handen en ziet hoe zijn volk in bezet gebied lijdt onder de Romeinse heerschappij. Feestelijk ontvangt het hem, zwanger van bevrijding.

Naar vandaag vertaald kan je zeggen: niet met tanks, raketten en drones om hospitalen en gezinswoningen de grond in te boren, maar met vrachtwagens vol levensmiddelen en medicijnen komen vredesgezanten de bedreigde steden binnen in bezette gebieden overal ter wereld. Zij lijken op de man Jezus, die zijn macht uit handen had gegeven om mensen te kunnen bevrijden. Maar wellicht zijn we nog niet zo ver.

En toch durven wij geloven met de palm in de hand dat de inzet van zoveel moedige mensen, die sprekend gelijken op Jezus, het tij kan keren, een doorbraak naar een nieuw samenleven kan bewerken. Hosanna, God zij dank!

Onze partners in Gaza slaken een noodkreet

In 2021 stapten/liepen we in Oostende van 13 maart tot 24 mei meer dan 4292 km ten voordele van de partnerorganisatie van Broederlijk Delen in Gaza: Theatre Day Productions (TDP). Door de huidige Gaza-oorlog is de situatie zonder meer catastrofaal. De theatermakers en personeelsleden van TDP zijn op de vlucht gedreven en zoeken onderdak bij familieleden en in gebouwen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. Hun theaterhuis werd verwoest. Mohammed Hissi (directeur TDP) trekt aan de noodklok. Nog nooit waren de trauma’s bij jongeren en kinderen van Gaza zo groot. Overleven is de grootste drijfveer geworden. Toch probeert TDP, die sinds 1995 via theater inzet op traumaverwerking bij jongeren en kinderen, zijn werk verder te zetten door workshops te geven in de vluchtelingenkampen. Broederlijk Delen vraagt onze financiële steun. Wanneer de gruwelijke oorlog tot een einde komt, zal het belangrijk zijn de werking opnieuw op te bouwen.

“Het zijn zwarte oorlogsdagen hier in centraal Gaza. Mijn beste vriend en collega bij TDP stierf in een luchtaanval. Enkele dagen voor zijn dood zag ik hem nog. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik hem nooit meer zal zien …” (Yassen, trainee TDP)

Misschien herinneren jullie zich nog dat Yassen van Theatre Day Productions centraal stond in de campagne in 2021. Geef je hen een financieel duwtje in de rug? Dat kan op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292. Gebruik de gestructureerde mededeling +++ 201/1000/67469+++, of de vrije mededeling ‘GAZA24’. Bedankt voor jullie solidariteit. Jullie gift gaat integraal naar onze partner TDP in Gaza. Dankzij jullie financiële bijdrage help je hen workshops in de vluchtelingenkampen te organiseren en straks bij de heropbouw van hun werking wanneer deze gruwelijke oorlog tot een einde komt. 

TDP’s theaterhuis in puin (c) BD

Voor de boerengroepen in Congo
en voor de gezinnen die daar deel van uitmaken.
Dat zij steun blijven vinden bij elkaar.
dat ze elke dag ingaan
op kansen die zich voordoen
om hun leven te verbeteren.
Een beter leven voor zichzelf,
hun kinderen en de gemeenschap.

Bezinning

Geluk is het vermogen te kunnen zeggen:
Ik maakte deel uit van een gemeenschap
en deelde in haar verdriet en vreugde.
Ik heb niet alleen gevraagd
wat ik zou kunnen verwerven;
ik heb gevraagd wat ik kon bijdragen.
Door te weten dat we verschil hebben gemaakt,
dat we in deze korte tijd dat we leven
iemand uit de put geholpen hebben,
dat we iemands armoede
of eenzaamheid hebben verzacht
of een ogenblik van barmhartigheid
of gerechtigheid
aan de wereld hebben gegeven,
komen we het dichtst bij de zin van het leven.
En het gaat daarbij eerder om alledaagse zaken
dan om deugdzame heldendaden.
(Rabbi Jonathan Sacks)

Lied: Juich, Hosanna (Sela)

Juich, hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.

Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrederijk kondigt Hij aan;
niet door geweld, maar door zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.

Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een loper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.

Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken.
Jeruzalem, je koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Tekst: Elbert Smelt, muziek: Elbert Smelt & Adrian Roest. © Stichting Sela Music