Afscheid van voorzitter Sint-Rikierskoor

Afscheid van voorzitter Sint-Rikierskoor

28 januari 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Jacques Tousseyn nam afscheid als voorzitter van het Sint-Rikierskoor

Bij de jaarwisseling nam Jacques Tousseyn wegens zijn  hoge leeftijd ontslag als voorzitter van het Sint-Rikierskoor. Hij werd door de koorleden verdiend gehuldigd.

Na ruim een kwarteeuw de leiding ervan te hebben genomen nam Jacques Tousseyn onlangs om reden van zijn hoge leeftijd ontslag als voorzitter van het Bredense Sint-Rikierskoor. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het koor werd hij terecht gehuldigd voor die jarenlange inzet. Het was de pas verkozen nieuwe voorzitster Liliane Vanleenhove-Hoste die namens het koor de huldewoorden uitsprak. In haar toespraak schetste zij ook kort de geschiedenis van het Sint-Rikierskoor waarvan Jacques mee aan de wieg stond. Vervolgens kreeg Jacques een mooi cadeau van het koor: een fraaie siersteen met daarin een passende boodschap gebeiteld. Uiteraard vergat het koor ook niet Jacques’ vrouw, Leona, in de hulde te betrekken. Ook zij kreeg een mooie bloementuil. Jacques nam afscheid als voorzitter, maar hij blijft wel nog meezingen in het koor. Zingen is nu eenmaal zijn grote liefde.

Nieuwe voorzitter voor Sint-Rikierskoor

Het bestuur van het Sint-Rikierskoor verkoos Liliane Vanleenhove-Hoste tot opvolger van voorzitter Jacques Tousseyn.

Door het ontslag als voorzitter van Jacques Tousseyn (zie afzonderlijk artikel) moest een nieuwe voorzitter verkozen worden. Het bestuur koos er eensgezind voor die taak aan Liliane Vanleenhove-Hoste toe te vertrouwen. Zij blijft ook penningmeester, een functie die ze al vele jaren op zich nam. Door het weggaan van Jacques Tousseyn als bestuurslid kwam er uiteraard een plaats vrij in het koorbestuur. Koorlid Steven Billiouw was, tot ieders vreugde, bereid die plaats in te vullen.
De nieuwe samenstelling van het bestuur gaf aanleiding tot herschikking van de functies. Die zien er als volgt uit: voorzitter en penningmeester: Liliane Hoste; ondervoorzitter en materiaalmeester: Willy Inghelbrecht; secretaris: Francine Van Eessen; public relations: Christine Malfait; ICT: Steven Billiouw; dirigent: Marc Celis.

Meer info: PR-verantwoordelijke Christine Malfait – 0478 23 28 57