3e zondag van de advent – ‘Laat van je horen’

3e zondag van de advent – ‘Laat van je horen’

13 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

De derde adventszondag – vreugdezondag – hebben we extra aandacht voor de campagne van Welzijnszorg. Armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Het zorgt voor sociale uitsluiting en duwt hen in een maatschappelijk isolement. We laten onze stem horen en pleiten voor structurele armoedebestrijding. Door onze inzet voor de meest kwetsbare mensen, werken we mee aan Gods nieuwe wereld. Een hoopvolle boodschap voor deze vreugdevolle dag.

In woord…

Jesaja zegt: “Ik ben helemaal doordrongen van de geest van God, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om goed nieuws te brengen aan de armen,…”  Ook wij zijn door ons doopsel en ons vormsel mede-gezalfden. Ook wij hebben goed nieuws te melden. We kunnen niet anders dan van ons te laten horen. En wat is dat ‘goede nieuws’ waartoe wij gezonden zijn? ‘Een blijde boodschap voor armen!’ Armen zijn degenen in de marge, zij die altijd aan het kortste eind trekken, de pechvogels, de zwarte schapen. Zij die ‘nooit’ goed nieuws te horen krijgen! Eindelijk zal er gerechtigheid komen. Dat is de boodschap. Hoop, vrijheid, toekomst.

Johannes is ook door God gezonden, ook hij heeft goed, vreugdevol nieuws. “Ikzelf ben dat licht niet, maar ik kom spreken over dat licht.” De Messias, die zelf de gerechtigheid komt brengen waarvan Jesaja spreekt. Hij staat ‘midden onder ons’. Hij is ‘in’ ons. Met velen samen hebben we gerechtigheid te brengen en Christus gaat met ons mee. Met velen hebben we onze stem te verheffen en Christus gaat met ons mee. Schouder aan schouder staan we op tegen armoede, tegen uitsluiting. En één van de schouders is die van Christus.

… en daad

Het is tijd om samen met Welzijnszorg onze stem te laten horen en te pleiten voor structurele oplossingen. Je steunt de campagne van Welzijnszorg als een manier om handen en voeten te geven aan die droom van een betere wereld voor iedereen. Steun, schouder aan schouder, de campagne van Welzijnszorg! Samen winnen we de strijd tegen armoede.

Versterk de (publieke) diensten

Ook diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en openbaar vervoer zijn van cruciaal belang om mensen uit de armoede te helpen. Toegang tot goed werkende diensten en kwaliteitsvol onderwijs opent deuren en zorgt dat mensen hun plaats in de samenleving kunnen opnemen.

“Laat samen met ons je stem horen voor dienstverlening die beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen.”

De strijd tegen armoede winnen we samen.
Nancy vertelt over haar strijd, die vooral te maken heeft met een tekort aan inkomen.


De collecte in de vieringen van dit weekend gaat integraal naar de werking van Welzijnszorg en de steun aan armoedeorganisaties. Met uw bijdrage ondersteunt u organisaties die hoop en vreugde brengen bij mensen die in armoede leven. Laten we hun werk alle kansen geven. We rekenen op u.

Gebed

God van licht,
Johannes kwam over jou getuigen:
over het licht dat Jij was
en bent en altijd zal zijn.
Help ons Heer
om, net als Johannes, onze stem te gebruiken
en ons te laten horen
wanneer onrecht wordt gedaan.
Wees ons licht op het pad
dat wij samen willen banen,
schouder aan schouder,
op weg naar uw Rijk van rechtvaardigheid en vrede.
Heer, verlicht ons leven,
opdat wij het goede blijven doen,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Bezinning – Armoede bestrijding

Armoede bestrijding
het klinkt als een ziekte

die we te lijf moeten gaan
de oorzaken zijn:
onvoldoende inkomen
voor gezonde voeding
en een goede woning
sociale uitsluiting

de symptomen zijn
gevoelens van
eenzaamheid
angst, stress
falen en uitsluiting

de behandeling bestaat uit:
herverdelen
kansen geven
zich verbinden
interesse en respect

de neveneffecten
– op de bijsluiter –
klinken weinig geruststellend
en eerder ontradend

uitzieken is geen optie
een alternatieve behandeling
is nog in het beginstadium

om uitzaaiing te voorkomen
moet de hele mensheid
in therapie

armoedebestrijding
is een zaak van jou en mij
een zaak van algemeen belang
van levensbelang
(Hilde Van Parys)

Lied – Genstertje

Soms voelen we ons een kleine kiezelsteen, hebben we het gevoel dat we niet veel impact hebben op de samenleving. Maar we hoeven echt geen eerste minister, B.V. of influencer te worden om iets in beweging te kunnen brengen. Zoals een kleine vonk, een genstertje, een groot vuur kan ontsteken, zo kunnen we op onze eigen, bescheiden manier ook grootse dingen doen.

https://www.youtube.com/watch?v=iXGzswIrrXQ&ab_channel=BartPeetersOfficieel

De mama van Napoleon zei:
zoon, ik ben zo trots
je bent een kleine kiezelsteen,
maar ooit word je een rots.
Ze gaf haar zoons een brooddoos en een dikke zoen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Christiano Ronaldo zat in de kleuterklas
Een medekleuter zei hem
dat hij maar een mietje was
Hij stampvoette een keer of drie met zijn
rechterschoen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Soms is het een rotschop
Soms is het een zoen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Het jeugdlief van Beyonce zei:
‘Honey, weet je wat
Je zingt echt niet onaardig
maar je hebt wel een dik gat
Beyonce zei: ‘Gast schijt omhoog,
van hier tot op de moon’
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Soms is het een rotschop
Soms is het een zoen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Onze dochter zei: ‘Je moet niet mee
gaan joggen paps met mij
Je kan er niet aan doen
maar je houdt me niet meer bij
Da’s logisch da’s je leeftijd, wanneer ga je met
pensioen’
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen

Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
Soms is het een rotschop
Soms is het een zoen
Je gelooft niet wat een genstertje kan doen
(Tekst en muziek: Bart Peeters)