Nieuws uit de PE Galilea!

17 april 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Laten wij met elkaar verbonden blijven

Naast het applaus en de witte lakens, kunnen wij ook bidden voor de ‘mensen in de zorg’, zodat ze zouden volhouden… Bidden wij om draagkracht, ook voor onszelf… We zijn tot veel in staat… en tot steeds verder op-weg-gaan geroepen…

Om deze verbondenheid met elkaar en in het bijzonder met de vele mensen in de zorg en op zovele domeinen, artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties, luiden wij iedere avond om 20 u. verder onze kerkklokken. Vele mensen hangen witte doeken uit en applaudisseren een 5-tal minuten. Wij sluiten ons daar zo bij aan…

Mocht de vreugde van Jezus’ verrijzenis ons kracht geven om ons niet op te sluiten maar mensen nabij te zijn – waar we kunnen -. We zijn nu op weg naar Pinksteren en hopen dat we dan – net als toen – het van de daken mogen schreeuwen dat de dood niet het laatste woord heeft, dat Gods Geest ons zal helpen!
(pastoor Dirk)

Wij zetten de meest recente maatregelen vanuit het bisdom en afspraken binnen onze pastorale eenheid nog even op ’n rijtje.

KERKELIJKE VIERINGEN
We brengen u graag in herinnering dat de bisschoppen er alles aan doen opdat de eredienst kan hervat worden, maar dat voorlopig het verbod op samenscholing blijft gelden. Dit betekent dat tot nader order voor ieders veiligheid de huidige schorsing gehandhaafd blijft.

DOOPSELS EN KERKELIJKE HUWELIJKEN
Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

UITVAARTEN
Uitvaarten mogen wel plaats vinden in de kerk, weliswaar in heel beperkte kring. Maximum 30 personen van de naaste familie met voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar. Er mag geen fysiek contact zijn tussen mensen of via gedeelde voorwerpen (geen begroeting, geen offerande met icoon, geen aanraken kist, geen communie-uitreiking, geen uitdelen van gedachtenisprentjes, geen omhalingen). Rouwbezoek aan huis is niet toegelaten. Afspraken worden, met gepaste pastorale zorg en betrokkenheid, telefonisch of per mail getroffen.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE
* Vormselvieringen zijn verplaatst naar de maand september 2020:
– zaterdag 19 september om 14 u.: in St.-Theresia (Bredene-Duinen)
– zondag 20 september om 9.30 u.: in St.-Antonius (Vuurtorenwijk)
– zaterdag 26 september om 14 u.: in St.-Jozef (Bredene-Sas)
– zondag 27 september om 11 u.: in St.-Rikier (Bredene-Dorp)

* Eerste Communies zijn verplaatst naar de maand oktober 2020:
– Zaterdag 10 oktober om 9.30 u. en 11.30 u.: St.-Jozef (Bredene-Sas)
– Zaterdag 10 oktober om 10 u. en 14 u.: St.-Theresia (Bredene-Duinen)
– Zondag 18 oktober om 11 u.: St.-Rikier (Bredene-Dorp)
– Zondag 25 oktober telkens om 9.30 u.: St.-Antonius (Vuurtorenwijk)

KERKGEBOUWEN BLIJVEN OPEN
Onze kerkgebouwen blijven intussen open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

PASTORALE WERKGROEPEN – PAROCHIALE VERENIGINGEN – KOREN
Alle bijeenkomsten of vergaderingen gaan tot nader order niet door. Wij hopen daarna stilletjes aan weer te mogen samenkomen in kleine groepjes.

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN
Vanuit Broederlijk Delen vernemen wij dat de opbrengst nationaal tot de helft herleid is… Namens onze partners en onze broers en zussen in het Zuiden, doen we daarom nog eens een laatste oproep om een steuntje te geven, om wat te delen van wat wij hebben.

– In iedere kerk van onze Pastorale Eenheid Galilea liggen enveloppen van Broederlijk Delen. Je kunt die gebruiken om een gift te doen en in de brievenbus te deponeren van onze 4 parochies (pastorie St.-Antonius, pastorie St.-Rikier, parochiehuis St.-Theresia of De Caproen op St.-Jozef)

– Ja mag ook altijd een vrijwillige bijdrage storten op ons rekeningnummer van PE Galilea Bredene-Vuurtoren (BE08 0689 3635 9013). Wij storten dan alles samen door naar Broederlijk Delen

Je kan ook rechtstreeks storten op BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen zelf – met vermelding gift PE Bredene-Vuurtoren

Je kan ook een set van 5 wenskaarten kopen op bijzonder papier van vers gemaaid gras. Ecologische kaartjes met een boodschap voor iedere gelegenheid. Prijs per set van 5 kaarten met envelop is 10 euro. Je kan ze bestellen bij Johan Vervaeke via 0499 43 43 64 of via decaproen@hotmail.com.

Alvast bedankt voor je solidariteit. Alle beetjes helpen.
En… delen doet goed. Nu meer dan ooit.

LUISTEREND OOR
Een luisterend oor en iemand bereid om met u te bidden kan op onze Pastorale Hulplijn Oostende op het nummer 0474 68 01 79. Elke dag van 18 tot 21 uur.