Catechesemoment met vormelingen SAS

Catechesemoment met vormelingen SAS

20 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zaterdag 9 december kwamen de vormelingen van ’t Sas voor een tweede keer samen. Ditmaal hadden we de groep opgesplitst in een voor- en namiddagsessie. Ook salesiaan Pedro was er dit keer bij. ‘Kom heilige Geest, zet ons in beweging’ zo baden we als start van dit moment. We vertelden het verhaal van de roeping van Samuel en toonden een filmpje ‘God roept jou bij je naam’. Je kreeg een eigen, unieke naam bij je doopsel, een naam met een betekenis. Als je geroepen wordt, dan kun je ‘ja’ zeggen. Je krijgt tevens een opdracht mee. Gods naam betekent ‘Ik zal er zijn voor jou’. Hierrond gingen we in gesprek met elkaar. Als huiswerk hadden de vormelingen thuis navraag gedaan naar waarom papa en mama voor hen deze naam gekozen hadden en of hun naam ook een betekenis had. Uit de rondvraag bleek dat de jongeren zich hier goed op voorbereid hadden. Vervolgens schreef Pedro hun naam op een kaartje en mochten ze dit verder versieren. We zouden dit gebruiken bij de naamopgave later die dag. We stonden even stil bij de betekenis van de naamopgave en verdeelden tekstjes en taakjes voor de viering

Na een vrij kwartiertje vatten we het tweede deel aan met de herhaling van enkele liedjes en een variant op het dominospel. Telkens werd een stukje tekst voorgelezen op het kaartje en zochten we het aansluitende woord of de afbeelding. Dit werd dan aangelegd en het volgende stukje tekst werd voorgelezen. Telkens werd nog een kort woordje uitleg gegeven of gingen we even in gesprek met de kinderen. Zo vormden ’28 blokjes’ een mooie route op weg naar hun vormsel. Dankjewel aan allen voor de fijne inbreng!

‘Mijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand’ vormde dan weer het thema van de viering in de St.-Jozefskerk. De viering stond niet alleen in het teken van de 2e adventszondag maar ook van de naamopgave van de kandidaat-vormelingen. In de lezing las parochieassistent Johan een brief voor van God aan de vormelingen waarbij God hen opriep om samen op weg te gaan. Dit beaamden de kinderen volmondig tijdens het moment van de naamopgave: ‘Vandaag zeg ik ja aan die opdracht in mijn leven.’ waarop priester Bjorge een zegen over hen uitsprak. We zijn blij dat heel wat parochianen én ouders hiervan getuige mochten zijn. Waar we ook bijzonder blij mee zijn is dat drie vormelingen ook ‘ja’ zeiden op de oproep om misdienaar te zijn en zo de priester een handje te helpen.
(Johan Vervaeke)

Pedro maakte ook een filmpje: bekijk het hier