De vele gedaantes van Maria (3)

De vele gedaantes van Maria (3)

16 mei 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Tijdens deze meimaand nemen we jullie mee op tocht langsheen enkele merkwaardige Maria-gedaanten in onze pastorale eenheid. Deze week staan we even stil bij het O.-L.-Vrouwebeeld in de Sint-Rikierskerk.

“Er verscheen een groot teken aan de hemel,
een vrouw bekleed met de zon,
de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”
(Openbaring 12,1)

Beeld van O.-L.-Vrouw met het Kind Jezus (St.-Rikierskerk)
In 2005 vernielde een brand het houten polychrome beeld van Onze-Lieve-Vrouw met het Kind Jezus, dat vermoedelijk afstamde uit de 18e eeuw. Ondertussen kwam er een nieuw beeld dat net als het vorige voorzien werd van gewaden: een kleed in witte moiréstof en een mantel in blauw fluweel, beide afgewerkt met goudgalon en goudfranjes, en ten slotte een voile in kant. Gelukkig konden de voorwerpen die bij het beeld hoorden wel gerecupereerd worden. Maria draagt namelijk een zilveren scepter en het kind Jezus draagt een wereldbol met kruis erop. Beiden hebben een zilveren kroon op het hoofd. Het beeld is omgeven met een metalen krans met verzilverde en vergulde decoraties van bladeren, aren en druiventrossen (symbolen van de eucharistie).

De maansikkel onder het Mariabeeld is een vaak voorkomend symbool. De verklaring ervan kan vooreerst gezocht worden in het Boek der Openbaring 12, 1: “Toen verscheen er een groot teken aan de hemel : een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Een andere verklaring is dat de maansikkel zou ontleend zijn aan een vers uit het Hooglied 6,10: “Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen?” en aldus in verband gebracht wordt met de Laudes Marianae. Eén van die lofbetuigingen is ’pulchra ut luna’ (mooi als de maan).

Nog een pittig detail: het oorspronkelijke beeld droeg inderdaad een kroon met 12 sterren. De brand van 2005 heeft dat kroontje echter dermate beschadigd dat het moeilijk nog te restaureren was. Er werd een nieuwe kroon – zonder sterren – op het hoofd van Maria geplaatst. Jammer genoeg heeft de restaurateur geen oog gehad voor dit niet onbelangrijke detail.

Maria, mooi als de maan.
Weerkaats jouw begrip
tegen de muur van mensenfeiten
en richt ons met de vaart
van dansende sterren
naar Jezus jouw kind.
Hij is weerloos licht op je arm,
koning van het heelal,
steeds te jong en te speels
om titels te beseffen.
Zijn eenvoud koester je in een scepter,
zoekend om hem in de estafette
van het leven door te geven.
Werp je vraag naar ons toe,
maak mooie mensen van ons
om net als het maanlicht
midden in de nacht

de hoop te spiegelen.

(priester Nikolaas Vanneste)

Regina cæli, lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin des hemels, verheug u, alleluia,
omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia,

Bid God voor ons, alleluia.

Monks Of Glenstal Abbey – featuring Sinéad O’Connor