Dank je wel, Herman!

Dank je wel, Herman!

5 februari 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

In februari 1907 begon Theophiel Remaut, de toenmalige pastoor van de Sint-Rikiersparochie, met het opmaken van een zogenoemd ‘Liber Memorialis’ van de parochie. In dat gedenkboek noteerde hij in schoonschrift zorgvuldig heel wat wetenswaardigheden over het reilen en het zeilen van de parochie. Vele pastoors na hem bleven dat ‘Liber Memorialis’ geregeld aanvullen, zodat het een belangrijke bron van geschiedschrijving werd. Verscheidene heemkundigen hebben er zich aan kunnen laven. Voor vele publicaties vonden ze stof in dat gedenkboek van de parochie. Intussen bestaan er al enkele lijvige boekdelen van.

Maar op een bepaald moment was de tijd voorbij dat er nog een pastoor én een onderpastoor samen op de parochie werkten. De overblijvende pastoors moesten nu dubbel werk verrichten en zelfs ook nog andere parochies bedienen. Ze hadden weinig of geen tijd meer om het ‘Liber Memorialis’ bij te houden en geregeld aan te vullen. Gelukkig was daar dan Herman Wyntin, toenmalig voorzitter en huidig erevoorzitter van de kerkraad, die deze taak overnam. Hij deed dat vele jaren lang. Nu hij dit jaar 88 wordt, heeft hij aan de kerkraad gevraagd van deze taak ontlast te mogen worden. Uiteraard kan de kerkraad daar begrip voor opbrengen, maar tegelijk wil de raad hem uitdrukkelijk zijn erkentelijkheid betuigen en hem danken voor de grote zorg en nauwgezetheid waarmee hij al die jaren lang een belangrijke brok geschiedenis van onze Sint-Rikiersparochie voor mogelijke vergetelheid heeft behoed. Bedankt, Herman, het ga je goed.  (Gilbert Vanleenhove)