Goede Week en Paasvieringen

Goede Week en Paasvieringen

26 april 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de Goede Week waren vele parochianen aanwezig in onze bijzondere diensten, waar we het Laatste Avondmaal, het lijden, het sterven en de verrijzenis van onze Heer herdachten en vierden.

Op woensdag was er een biechtviering, donderdag 2 Witte Donderdagvieringen, vrijdag 2 Goede Vrijdagvieringen, zaterdag 2 Paaswakes en zondag 3 Paasvieringen.

In alle kerken was alles bijzonder versierd. Heel wat vrijwilligers zorgden daar voor. Heel veel dank aan hen. Ook aan allen die geholpen hebben met alles klaar te zetten. De meeste mensen beseffen wellicht niet hoeveel werk er in de voorbereiding gestoken wordt door onze vrijwilligers. God zij dank voor hen!

We kregen heel wat sfeerfoto’s die we hierbij plaatsen. En er was ook een verslagje van Xavier van Bredene-Duinen over hun Witte Donderdagviering: “In een mooie zinvolle dienst kwamen we samen om de twee symbolen van Jezus in de nacht van zijn overlevering te gedenken: de voetwassing en de eucharistie. Heel wat mensen waren opgedaagd om dit mee te vieren. We zongen lofzangen, ontvingen het symbool van de handwassing als teken van onze roeping tot dienstbaarheid en vierden de eucharistie, waar voor de gelegenheid het dankgebed werd gezongen. Een nieuw lied over breken en delen werd tenslotte gelanceerd door diaken Rudy. We zongen het bij de aanbidding op het einde, teken van het waken met de Heer in de Hof van Olijven.”

Kruisversiering Goede Vrijdag St.-Antonius

Witte Donderdagviering St.-Theresia

Laatste Avondmaal St.-Theresia

Paaswake St.-Antonius

Liturgische Werkgroep en misdienaars Paaswake St.-Antonius

Kinderkoor en St.-Antoniuskoor Paaswake St.-Antonius

Paasboom St.-Rikier

Paasversiering St.-Rikier