Wandelen voor Broederlijk Delen

Wandelen voor Broederlijk Delen

22 maart 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

KICK-OFF 4292 KM GAZA CHALLENGE

Op zaterdag 13 maart werd in Mariakerke het officiële startschot gegeven van de ‘4292 km Gaza Challenge’, de wandeltocht(en) ten voordele van jongeren in Gaza. Heel wat geïnteresseerden woonden dit korte kick-off moment bij, waaronder Schepen Silke Beirens, ooit werkzaam bij Broederlijk Delen, maar ook een delegatie van Broederlijk Delen en Pax Christi, vrijwilligers en sympathisanten.  

Wie ligt wakker van Gaza?
In het inleidend woordje werd de alarmbel geluid over de voortschrijdende Nakba en de mensenrechtenschendingen in het conflictgebied Israël-Palestina. De gevolgen van de ‘catastrofe’ waarbij honderdduizenden Palestijnen op de vlucht sloegen voor of werden verdreven door de zionistische strijdgroepen en terecht kwamen in ‘openluchtgevangenissen’ als Gaza of de Westelijke Jordaanoever laten zich tot op vandaag voelen. Maar wie ligt wakker van Gaza? Broederlijk Delen in elk geval wel. Samen met acht partnerorganisaties werkt ze aan een duurzame en rechtvaardige oplossing voor het conflict. Theatre Day Productions is een van die partnerorganisaties die voornamelijk werkt met kwetsbare groepen in Gaza – kinderen, jongeren, vrouwen – en die hun stem wil laten horen over de grenzen heen. De jonge bevolking in Gaza – de gemiddelde leeftijd is 20 jaar – heeft door de blokkade immers heel weinig perspectief. TDP merkt dat de jongeren die met hen aan theater doen opnieuw een groter gevoel van eigenwaarde krijgen en beter opkomen voor zichzelf . De organisatie bereikt jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen in Gaza via theater, dans en drama.

Oproep om te wandelen voor Gaza
Om deze jongeren te steunen gaan we tussen 13 maart en 24 mei de afstand van Oostende naar Gaza – zo’n 4292 km – wandelen en willen zo symbolisch de aanhoudende blokkade van twee miljoen Palestijnen doorbreken. Er worden 4 luswandelingen aangeboden met een gevarieerd aantal kilometers. In de infopunten (kerken) vind je de wandelingen. Je kan ook deelnemen aan de wedstrijd. Naast het wandelen willen we namelijk ook de campagnelanden van dit jaar – naast Palestina, ook Congo en Bolivia – belichten, met de nodige info en vraagjes (12 in totaal) langsheen het parcours. Wie deelneemt aan de wedstrijd laat zijn wedstrijdformulier achter in de BD-box én stort 5 euro op de rekening van BD-Mariakerke BE05 0689 3455 1375 met vermelding ‘Gaza Challenge’. Hoofdprijs is een waardebon van €300 geschonken door Vayamundo. Alle deelnemers aan de wandelingen, ook zij die niet deelnemen aan de wedstrijd, worden uitgenodigd om een bijdrage te storten voor Broederlijk Delen. Samen met de 4292 km gaan we immers ook de uitdaging aan om elke kilometer om te zetten in een euro voor Theatre Day Productions. Vergeet vooral ook je kilometers niet te registreren. Dit kan via het formulier in het infopunt alsook hier!

Op weg naar duurzame vrede
Voor de jongeren in Gaza is het dagelijks leven op zich al een uitdaging. Ook wij gaan met Broederlijk Delen een uitdaging aan. Elke gewandelde kilometer wil een daad van geweldloos verzet zijn tegen de mensenrechtenschendingen en een stap vooruit richting vrede. Een duurzame vrede in Israël en Palestina is waar Broederlijk Delen op vele manieren zijn schouders onder zet.
Meer info over de Gaza Challenge kan je bekomen via parochieassistent Johan of via www.pe-mariakerke.be.

De ‘4242 km Gaza Challenge’ is een initiatief van de werkgroep Broederlijk Delen-Mariakerke, gesteund door Olijven en Dadels, Stad Oostende en Oostende Mondiaal en met financiële steun van Vayamundo.

(Johan Vervaeke)

Schepen Silke Beirens onthulde samen met Geert, Bart en Johan het campagnesymbool: een wegwijzer naar Gaza Palestina 4292 km © Wim D’huyvetters