Vierde zondag van de advent – ‘Verbind je met Christus’

Vierde zondag van de advent – ‘Verbind je met Christus’

14 december 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Advent is wachten op de Heer, uitkijken en een plaats bereiden waar Hij mag wonen. Gods droom voor de mensen is in aantocht: een wereld van vrede en gerechtigheid. God komt ons nabij in de figuur van Jezus die tijdens zijn openbaar leven doorheen zijn spreken en zijn doen zoveel heeft duidelijk gemaakt van wie God is. Hij bracht God tot bij ons.

Bij de profeet Jesaja horen we dat we God niet moeten ergeren, we moeten Hem zelfs niet op de proef willen stellen. God ‘is’ gewoon. En ten gepaste tijde geeft Hij ongevraagd een teken. Dit is een oproep om alert in het leven te staan: achter elke hoek kan God jou ongevraagd een klein teken geven.

Net als Jozef worden we vandaag geroepen om wakker te worden, te ontwaken uit onze slaap en Gods droom te leven. Maria en Jozef geven ruimte aan God, ze aanvaarden Gods werk. De kern van het verhaal is: God grijpt in het leven van een mens in. Er zijn nu eenmaal dingen die ons leven overstijgen en die we moeten trachten te aanvaarden. Een geboorte, een groot geluk, een ziekte, een tegenslag, een meevaller, in elk van deze situaties worden we uitgenodigd om Jozef en Maria hierin te volgen: “Mij geschiedde naar uw woord!” Een hele uitdaging in een tijdsgeest waarin we alles onder controle willen houden! Onze ingesteldheid hoeft er geen te zijn van willoos ondergaan: we kunnen actief op zoek gaan naar wat God ons hierin wil vertellen.

We worden uitgenodigd om ons te verbinden met Jezus die God zichtbaar maakte in zijn omgang met mensen. Ook wij kunnen God leren kennen in elke mens die we ontmoeten. Dit betekent dat God maar zichtbaar kan worden in de wereld door onze inzet als gemeenschap. Net zoals we nu uitkijken naar de geboorte van Jezus, een kwetsbaar kind, zijn we geroepen om uit te kijken naar kwetsbare mensen in onze omgeving. God komt tot ons in elke mens waarmee we ons verbinden!

Kansen en troeven

“Op een bepaald moment rol je er toch in. Je begint meer en meer te proberen en je wordt steeds beter. Als ik denk aan wat ik vroeger allemaal niet kon, dat is toch verbazingwekkend.”

Digitalisering kan ook voordelig zijn voor mensen in armoedesituaties. Als de overheid de papierwinkel vereenvoudigt, blijft er meer tijd over voor hulp en dienstverlening. Ook voor mensen in armoede betekent minder verplaatsingen minder tijdverlies en minder onkosten. Wie wil, moet de mogelijkheid krijgen om mee te zijn met de digitale toepassingen. Maar ook een niet-digitaal aanbod blijft nodig voor wie niet online kan of wil. We mogen niemand achterlaten.

Onze samenleving lijkt soms wel een ratrace. Het moet steeds sneller, beter, efficiënter. Vooruitgang op zich is geen probleem, maar wel als niet iedereen mee is. We hebben er dus alle belang bij om er voor te zorgen dat iedereen mee is. We willen een samenleving die iedereen betrekt: digitaal actief of niet, we laten niemand achter.

“Als je ergens gewoon een koffietje wil drinken moet je er al veel voor over hebben, met zo’n QR code. Je moet een smartphone hebben en internet, dat is toch hoogdrempelig.”

Gebed

God van licht en liefde,
vier kaarsen branden er vandaag,
met elkaar verbonden door een groene krans.
In het licht van de kaarsen
mogen wij jouw oneindig grote liefde zien
die ons tot mens maakt
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar.
Kerstmis komt nu heel dichtbij.
Wij willen Je vragen:
laat jouw licht schijnen,
wees ons liefdevol nabij
en maak ons wakker uit onze slaap
opdat we ons verbinden met Christus
en zo jouw droom mogen leven
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Tonen wie je echt bent

In een digitale wereld kan je je verstoppen achter je scherm. Het is moeilijk om te controleren of je echt bent wie je zegt dat je bent en of het waar is wat je toont. Het scherm zorgt voor een zekere afstand, een soort anonimiteit. Enerzijds kan dit negatief zijn: het contact is minder persoonlijk, in sommige gevallen zelfs bedrieglijk. Anderzijds kan het ook een vorm van veiligheid geven. Omdat je jezelf niet volledig toont of hoeft te tonen, kan je jezelf afschermen, je kwetsbare kanten beschermen.

‘Harnas van glas’, gezongen door Maaike Ouboter (tekst en muziek: Bernard Gepken, Joost Zwegers, Maaike Ouboter)

Campagnefilm Allemaal Digitaal?! Getuigenis Mama Bolingo

Mama Bolingo is een vrouwenorganisatie voor Afrikaanse vrouwen. Ze gebruiken het thema ‘reizen in Vlaanderen’ om de vrouwen te motiveren digitaal actief te worden en helpen zo digitale uitsluiting tegengaan.

Bezinning

TEKENS

Kijk naar de voeten van de pelgrims:
het stof, de eelt, de littekens.
Tekens van de afgelegde weg,
van de weg, meer dan van de bestemming.

Kijk naar de ogen van hen die troosten:
diepe rimpels, tranen, intense gloed.
Tekens van een leven vol medeleven,
van een blik van ziel tot ziel.

Kijk naar de handen van hen die geven:
open, uitgestrekt, teder zoekend.
Tekens van hulp en dienst,
soms groot, soms klein, doen wat te doen staat.

Hoor de woorden van hen die bemoedigen:
fluisterend, stamelend, maar gemeend.
Tekens van respect en troost,
van waardering en geloof.

                Tekens, vele, vele tekens.
                Gij geeft ze, Heer, ook ongevraagd.
                ‘k Ben bang dat wij ze niet eens zien,
                wij leven er achteloos aan voorbij.

Kijk naar de vrouw die leven draagt,
ooit was elk van ons dat leven,
toekomst, onbeschreven wit,
visioen, Immanuel, God-met-ons.

Jozef zag het teken,
hij wist en handelde ernaar.

Kris Buckinx