Vormselviering in St.-Jozef

Vormselviering in St.-Jozef

23 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Een jaar lang droomden 31 jongens en meisjes van de St.-Jozefsparochie van deze dag. Een stukje van hun droom werd realiteit. Met de nodige bagage tijdens de voorbereiding leefden ze naar deze dag toe. Dromen, durven, doen,… was het thema van de viering. In de bijbel komen dromen heel vaak voor op belangrijke momenten, om mensen de weg te wijzen, te inspireren, te waarschuwen, aan te moedigen, om hen een nieuwe toekomst te laten zien. Door hun vormsel toonden deze jongeren hun bereidheid om mee te werken aan Jezus’ droom. De vele dromenvangers als versiering waren hiervan de stille getuigen. Een koortje van vormelingen luisterde de viering op, vele lezertjes brachten hun boodschap, misdienaars vervulden hun taak met enthousiasme, de ganse groep was actief betrokken. Tijdens de voorbeden vertolkten enkele vormelingen wat de gaven van de Geest voor hen betekenden. Het was een mooie viering, waarbij de talrijke aanwezigen respectvol en geboeid meevolgden. ‘Yes, we laten het graag horen, met Gods Geest gaan wij op weg’, zo klonk het in het slotlied. Laten we blijvend proberen die droom van God, maar ook onze dromen, waar te maken.
(Tekst: Johan Vervaeke – Foto’s Marc Diependael)