Nieuwjaarsfeest ACV-Transcom in zaal Patria in Ver-Assebroek

Nieuwjaarsfeest ACV-Transcom in zaal Patria in Ver-Assebroek

15 februari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op maandag 30 januari vierden de ‘Anders Actieven’ van ACV Transcom (Transport en Communicatie) – dit is de vakbondscentrale voor Spoor, Vervoer, Havens, Proximus, Diamant, Visserij, Cultuur, VRT – hun jaarlijks nieuwjaarsfeest in zaal Patria in Ver-Assebroek.

Omdat de havens van Antwerpen en Zeebrugge en ook de visserij onder deze centrale vallen, was het eens leuk om iemand te vragen naar het reilen en zeilen in de havens. Ik herinnerde mij dat priester Geert Bamelis destijds vanuit het bisdom Brugge gevraagd werd om als ‘priester in zending’ naar de haven van Antwerpen te trekken om als katholiek priester de matrozen en zeelui te helpen. Na het afstemmen tussen het bisdom Brugge en de bisschop van Antwerpen, ging priester Geert toen aan de slag. Dus vroeg ik priester Geert om wat over zijn tijd daar te vertellen.

Priester Geert was destijds onderpastoor en later pastoor in Ver-Assebroek, dus ging hij hier graag op in. Voor hem was het een beetje thuiskomen in zijn vroegere parochie. Hij heeft destijds meegewerkt aan de bouw van de parochiezaal Patria, een prachtig centrum!

Na het eten en de koffie werd Geert door voorzitter Marc Allossery aangekondigd. Geert heeft destijds nog zijn kinderen gedoopt. Geert nam het woord en vertelde over zijn aankomst en hoe hij er aan de slag ging. De eerste contacten waren met de diverse c christelijke vertegenwoordigers o.a. de Anglicaanse, de Orthodoxe, Armeense en Protestantse kerken. Er zijn ook contacten met het ITF (International Transport Federation ). De kilometerslange kaaien bieden aanlegplaatsen voor de vele schepen uit alle landen. Soms gaan de verschillende kerkvertegenwoordigers ook aan boord, waar soms matrozen in zeer penibele omstandigheden leven en werken. De naam Jezus zien velen in diverse gedaanten, van Zoon van God tot bv. voor moslims als de vredesprofeet Jezus. De aanwezigen hingen bij wijze van spreken aan zijn lippen. Na afloop kreeg priester Geert een dankbaar applaus en bleef nog wat napraten. 
(Noël Verkest)