“Geen liefdadigheidswerk maar samen de krachten bundelen”

29 januari 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Sedert 30 maart 2017 is Welzijnsschakel De Caproen officieel een vzw en gekend als een pluralistische vereniging die zich inzet om mensen in armoede en kwetsbaarheid te versterken binnen de buurt van ’t Sas. Verschillende initiatieven zoals de voedselbedeling van St.-Vincentius, Gazetje van ’t Sas, project Sjarel, het openstellen van het buurtspeelplein op De Caproen, gingen de Welzijnsschakel vooraf. Als buurtbewoner en parochieassistent wist Bart Mommerency heel wat vrijwilligers op de been te brengen om deze schitterende initiatieven vorm te geven. Ook nu nog is Bart, naast zijn taak als godsdienstleerkracht in het Onze Lieve Vrouwecollege in Assebroek, en met de hulp van een ganse ploeg, drijvende kracht achter de vzw.

Samenwerking
Ondertussen staat de Welzijnsschakel vandaag los van het parochiaal centrum, maar er wordt wel sterk samengewerkt. Zo maakt zij gebruik van de accommodatie van De Caproen. Ook met de gemeente Bredene wordt nauw samengewerkt. Zo sloot de vzw een samenwerkingsverband af met het OCMW rond de voedselbedeling en werkt ze samen met andere armoedeverenigingen en het Huis van het Kind. In ruil krijgt ze logistieke en andere steun. Als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen weegt ze mee op het sociaal beleid van de gemeente.

Eigen kracht
Het bestrijden van armoede zit structureel sterk verankerd in hun visie en werking. Met de vzw willen ze een netwerk opzetten van mensen die zich inzetten voor elkaar, elkaar kracht geven, elkaar goed doen voelen en ontmoetingskansen creëren. Vanuit deze ontmoetingen kunnen mensen steun betekenen voor elkaar en zeker voor hen die zich kwetsbaar voelen. Ze wil mensen in armoede, in eenzaamheid, met een beperking,… een stem geven. De Welzijnsschakel telt momenteel een vijftal initiatieven.

KotjeKaffie
De eerste en derde maandag van de maand maken buurtbewoners het samen gezellig tijdens een warm ontmoetingsmoment. Ze kunnen er terecht voor een babbel en deugddoend kopje koffie. Sommige mensen genieten er na aanmelding en sociaal onderzoek van uitgebreide voedselhulp. De vernieuwde stockageruimte biedt voldoende plaats aan de producten van de Voedselbank, de federale overheid (FEAD) en Aldi Bredene. De voedselbedeling zelf gebeurt in een soort winkelsysteem waarbij de waardigheid van de bezoeker gerespecteerd wordt.

ZetjeBie
Dit initiatief is nieuw op de tweede en vierde woensdagnamiddag. Gezinnen met (jonge) kinderen kunnen er even om adem komen. Een ruim speelplein en de binnenruimte van het Sjarelkot geven niet enkel de kinderen kans om te ontmoeten, te spelen of tot rust te komen. Ouders wisselen ervaringen uit en netwerken of tanken gewoon even bij bij een kop koffie. Een paar keer per jaar zullen activiteiten georganiseerd worden voor ouders en kinderen.

‘ZetjeBie’ betekent ‘Zet je bij’, daar blijft het niet bij, we geven elkaar ook een ‘zetje in de rug’ om verder te doen. Opvoeden is niet altijd makkelijk. We zitten met vragen, met bezorgdheden. Omgaan met kinderen en jongeren gebeurt met vallen en opstaan. We hebben met zijn allen kennis en kracht om het zo goed mogelijk te doen. Soms lukt het echter even niet meer. Voor dit project krijgt de vzw ondersteuning van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen – De Takel.

JOP Sjarelkot
Het Sjarelkot is een fijne ontmoetingsplek, ook voor (kwetsbare) jongeren. De vroegere jongerenwerking zette een punt achter hun jarenlange werking. De Welzijnsschakel wil een nieuw impuls geven aan deze jongeren. Ze krijgen er de mogelijkheid om te experimenteren in organiseren en ontmoeten. Met de nodige steun van o.a. Uit de Marge en De Takel, bouwen ze stilaan hun ‘eigen’ werking uit. Wifi, dj-set, lounge, biljart, voetbaltafel, darts, gezelschapsspelen, tv… Een ideale stek om als jongere even te landen en te chillen. Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het fonds Celina Ramos – Koning Boudewijnstichting. Het zit nog in de kinderschoenen maar met kleine stapjes geraak je ook vooruit!

’t Klaproendje
De Welzijnsschakel maakt een krantje, waarin ze de buurt informeren over hun verbindende initiatieven.

Gezellige Bingo
In het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck komen mensen eenmaal per maand samen om te spelen en samen te zijn. Een gezellige bende vrijwilligers hamsteren telkens tal van mooie prijsjes. Dat maakt het bekende spelletje nog leuker. De opbrengst gaat naar de kas van de Welzijnsschakel.

Mensen die de Welzijnsschakel willen steunen kunnen steunend lid worden voor 30 euro. Of andere giften zijn natuurlijk ook welkom op BE44 9731 7547 4145 van Welzijnsschakel De Caproen. Heb je zin om bij de warmste club van ’t Sas te horen, kom dan gewoon eens langs op één van de activiteiten.

Ondertussen heeft de Welzijnsschakel een eigen webstek waar je meer info terugvindt: https://welzijnsschakels.webnode.be. Ook op Facebook vind je hen terug: Welzijnsschakel De Caproen & KotjeKaffie

(J.V.)