Dankmis vormelingen St.-Antonius

Dankmis vormelingen St.-Antonius

31 mei 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Een week na het vormsel (op zondag 21 mei) was er nog een dankviering waar we onze vormelingen, hun ouders, onze catechisten, gebedsvrienden en trouwe parochianen bedankt hebben voor hun medewerking (en steun) in de ganse voorbereiding op het vormsel. We beklemtoonden nogmaals dat dit geen plechtig afscheid mag worden, maar een nieuwe start om als jonge mensen Christen te willen blijven. We hebben er voor gebeden en opnieuw was ook deze viering een sterk moment waar iedereen deugd aan had. Ook over de opkomst waren we best tevreden: 16 van de 19 vormelingen vierden mee.

En daarna trok iedereen nog naar Zaal Vuurtoren waar we een glaasje dronken op de gezondheid en de verbondenheid met onze jonge mensen en hun ouders. Proficiat allemaal. Proficiat in het bijzonder aan onze catechisten Viviane, Johan D., Hugo, Brigitte en Wendy; en onze trouwe helpers Willy en Johan M.! “Je moet het maar doen” zei een moeder mij nog. 
(Pastoor Dirk)