Nieuwjaarsviering PE Galilea

Nieuwjaarsviering PE Galilea

17 januari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 7 januari was het zover. Met alle gelovigen uit onze pastorale eenheid kwamen we samen in de Sint-Rikierskerk, dit jaar aan de beurt. Velen waren vroeg gekomen, wat een goed teken was. In de stemmige eucharistieviering kregen we het evangelie van de Openbaring aan de wijzen en enkele mooie teksten over het nieuwe jaar te horen. De teksten werden voorgelezen door 2 mannen en 2 vrouwen, allemaal uit een verschillende lokale gemeenschap. Er waren ook een heleboel misdienaars, uit Sint-Antonius en Sint-Rikier samen en zij brachten goud wierook en mirre aan, samen met bloemen en een ster, helemaal volgens het verhaal uit het evangelie. Pastoors Dirk en Nikolaas gingen voor, samen met diaken Rudy. In de homilie kregen we de mooie gedachte mee om de nieuwe hoed van de pastorale eenheid eens op te zetten en uit te proberen. Het eucharistisch gebed werd gezongen en bij de vredeswens zongen we met de goed gevulde kerk een canon die ingeleid werd door diaken Rudy. Parochie-assistent Johan nodigde dan iedereen uit om te verhuizen naar zaal Cappelrie voor de receptie met drankjes en lekker eten, klaargemaakt door een mix van jonge en ervaren handen en ook door hen opgediend.  Het was een gezellige gelegenheid waarin onze pastorale eenheid samen het nieuwe jaar verwelkomde en genoot van elkaars gezelschap.
(tekst: priester Nikolaas – foto’s: Johan V.)