De Caproen voortaan op regenwater

De Caproen voortaan op regenwater

10 november 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het parochiaal centrum beschikt over twee gigantische waterputten gelegen in het tuintje van ’t Sjarelkot. Tot nu toe was enkel het waterspeelplein aangesloten op de putten en dus op regenwater. Op zonnige en warme dagen maken veel kinderen graag gebruik van dit verfrissende speeltuig om wat af te koelen of om, samen met het zand dat errond ligt, allerlei constructies te bouwen. Het regenwater komt in de putten terecht via het enorme dak van de grote zaal en het aanbod van water is veel groter dan wat het waterspeelplein verwerkt. Een tweetal jaar geleden hebben we beide waterputten laten leeglopen om ze eens grondig te kuisen. Het viel ons toen pas op welke capaciteit de putten hadden en hoeveel regenwater er al die tijd wegvloeide in de riool. Een gigantische verspilling van gratis hemelwater, vonden we. Het idee om het ganse complex en vooral de toiletten op regenwater te zetten kreeg toen vorm. We lieten een studie uitvoeren omtrent de haalbaarheid van dit project, sprokkelden de nodige fondsen bijeen en kregen het fiat van het Caproenbestuur. Dankzij corona zou het uiteindelijk nog tot na de zomervakantie duren vooraleer de werken aangevat werden. Ondertussen werden ook de waterputten opgemetst zodat aarde en vuiligheid niet langer in de putten terechtkomen. Eind oktober zijn de werken met succes uitgevoerd en zitten de grote zaal, het Sjarelkot, de toiletten van de Chiro en het secretariaat op regenwater. Enkel uit de kraantjes in beide keukens vloeit nog leidingwater. En laat het nu maar regenen!
(JV)

Voortaan vindt het regenwater uit de putten zijn weg naar de 15 toiletten op het domein © JV