1e zondag van de advent – ‘Wees waakzaam’

1e zondag van de advent – ‘Wees waakzaam’

29 november 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de advent worden we geroepen om waakzaam te zijn. We drukken op de pauzetoets van de dagelijkse routine en staan stil bij wat we doen. Christen zijn is nooit vrijblijvend, het zit in ons DNA om ons in te zetten voor een betere wereld. Op deze eerste adventszondag vragen we om open ogen en durf om op te staan tegen onrecht.

In woord…

In het gebed van Jesaja worden we geconfronteerd met het wanhopig verlangen van het joodse volk, dat in Babylonië in ballingschap leefde, om terug te keren naar hun land. Ook met het aanvoelen dat God hen in de steek heeft gelaten om hun zondig leven, een leven waarbij we geen rekening houden met wat voor God aangenaam is. Jesaja getuigt van Gods grootsheid: alles is in zijn hand, zijn macht is universeel. Wij zijn gevormd door God, Hij is de boetseerder, maar zijn volk is afgedwaald. “Heer, wees niet langer boos op ons. Denk niet langer aan wat we verkeerd deden. Kijk naar ons, want wij zijn uw volk.”

Jezus zegt: “Pas op en blijf wakker!” ‘Waken’ staat tegenover ‘slapen’. Wie slaapt is niet betrokken op de wereld rond zich. Wie wakker is – waakzaam is – heeft aandacht voor wat rondom zich gebeurt en staat klaar om daarin het Rijk van God werkelijkheid te laten worden. Heel de schepping is aan ons toevertrouwd! We kunnen bijgevolg nooit de ogen sluiten voor onrecht dat waar dan ook gebeurt. We kunnen nooit onverschillig wegkijken van miserie die mensen overkomt. We kunnen nooit passief niks doen als onze medemens in nood is.

… en daad

Deze advent gaan we opnieuw op weg met Welzijnszorg. Reeds meer dan vijftig jaar houden zij ons een spiegel voor om alert te blijven voor de armoede in onze dichtbije omgeving. Armoede is er nog altijd, we weten het ondertussen wel, maar laten we ons er ook nog door wakker schudden? Doen we hier verder iets mee? Ook vandaag zijn we geroepen om de juiste kant op te kijken en niet te verslappen.

Zet mee je schouders onder een sterk armoedebeleid

Met Welzijnszorg willen we structurele investeringen om armoede terug te dringen. Eigenlijk zijn deze investeringen een kwestie van gezond verstand: ze verdienen zichzelf terug. Ze zorgen dat de samenleving gelijker wordt en dat iedereen menswaardig kan deelnemen aan die samenleving. Kiezen voor een sociaal systeem waar mensen zich kunnen ontwikkelen, vergroot de sociale mobiliteit. Wanneer we mensen ondersteunen om hun potentieel te bereiken, dragen ook zij bij aan de samenleving.

“Laat samen met ons je stem horen voor structurele armoedebestrijding en investeringen in sociale zekerheid, diensten en mensen.”

De strijd tegen armoede winnen we samen.
Helena vertelt over een project die bruggen naar werk bouwt.

Gebed

God van Licht,
jij brengt hoop in onze duisternis
en wil met dit kleine vlammetje
warmte en liefde brengen.
Jij roept ons op om waakzaam te zijn
en ons hart te openen voor uw liefde
die we in Jezus mogen ontvangen.
Help ons om het vlammetje van uw liefde
in deze wereld brandend te houden
en jouw licht bij ons te dragen,

vandaag, morgen en altijd. Amen.
(Evi Freson)

SOEP OP DE STOEP

In het weekend van 2 en 3 december geven we na al onze vieringen (zaterdagavond en zondagmorgen) lekkere soep, klaargemaakt door enkele vrijwilligers. De opbrengst is uiteraard voor Welzijnszorg. Dankjewel als je na de misviering nog wat blijft proeven van de soep en een gesprek met medechristenen!!!

Bezinningik kan er (n)iets aan doen

ik kan er niets aan doen
fluistert mijn angst
om te verliezen
mijn luiheid en gemakzucht
de neiging om te kiezen
voor de vlucht
en voor het zelfbehoud
uit zogeheten goed fatsoen
uit lafheid, schuld,
schaamte en spijt
of door mijn eigen
tja,… inschattingsfout

ik kan er niets aan doen…

ik kan er iets aan doen
zegt mijn geweten
het irritante steentje
in mijn schoen
mijn onderbuikgevoel
en mijn beperkte notie
van goed en slecht
maar ook mijn intuïtie
die – net als bij profeten –
opkomt voor recht
en klopt aan mijn gehoorbeen
als een specht

ik kan er iets aan doen!
(Hilde Van Parys)

Lied – Samen Staan We Sterk

De strijd tegen armoede winnen we samen. Als we een samenleving willen waar zaken anders lopen dan nu, dan zullen we er samen werk van moeten maken. We willen onze krachten bundelen en onze stem laten horen. Niet alleen klinkt onze oproep op die manier luider. We weten ook dat we, als het op een dag moeilijk gaat, we op elkaar kunnen rekenen.

https://www.youtube.com/watch?v=_LDCutQYdDw&ab_channel=StefBos-Topic

Samen staan we sterk
Niemand kan alleen
Je bouwt een kathedraal
Met velen om je heen
Ik heb het vaak gedacht
Beter al alleen
Maar enkelvoud beperkt
Samen staan we sterk

Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe

Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk
(Tekst en muziek: Stef Bos)