Namiddaguitstap Samana-Bredene met het treintje

Namiddaguitstap Samana-Bredene met het treintje

25 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag 14 september om 13 u. werden aan de CM en een kwartiertje later aan De Caproen de deelnemers opgehaald voor de jaarlijkse uitstap met het treintje. Eens alle 57 Samana-leden hun plaats hadden ingenomen heette voorzitter Dirk iedereen welkom en gaf toelichting over het verloop van de namiddag. De eerste stopplaats was OC De Schelpe in de Elisabethlaan in Oostende voor koffie en taart en veel tijd voor een babbel.

Om 15 u. vertrok het treintje richting brandweerkazerne, brandpost 1 Oostende genoemd. Hun werkgebied beslaat één vierde van de provincie West-Vlaanderen. De kazerne is onderverdeeld in drie afdelingen. Zo is er de gele afdeling waar de vier ziekenwagens gestationeerd zijn. Zij worden bemand door brandweermannen-ambulanciers, die de eerste zorgen alsook zuurstof mogen toedienen en eventueel reanimeren. Zij mogen echter geen medicatie toedienen. Bij ernstige gevallen roepen ze de hulp in van de PIT, een ziekenwagen met een brandweerman en een spoedverpleegkundige aan boord, of de MUG die bemand wordt door een spoedverpleegkundige en een spoedarts. In de afdeling Oostende werken zo’n 124 brandweerlieden bijgestaan door 25 vrijwilligers. Ze volgden allen een zware opleiding en eenmaal per jaar moeten ze een module van 24 uur herhaling volgen en om de vijf jaar een volledige herhaling of herziening van de opleiding. We mochten een kijkje nemen in en ook de uitrusting bekijken van de ziekenwagen. In het zomerseizoen moet er soms hulp gevraagd worden van naburige zones.

In de rode afdeling staan de verschillende brandweerwagens: 2 ladderwagens, 1 materiaalwagen,3 autopompbluswagens en een tankwagen met 8000 liter water. Er staan ook kleinere servicewagens paraat voor kleinere tussenkomsten zoals bv. het verwijderen van wespennesten.

In het leslokaal hoorden we dat preventie in publieke ruimten, zoals hotels of WZC, ook tot de bevoegdheid van de brandweer behoort. Zij doen o.a. controle of alles volgens de wetgeving in orde is (bv. nooduitgang, branddeuren).

Tenslotte kregen we enkele tips i.v.m. de brandveiligheid:
– Zorg dat familie of buren een huissleutel hebben zodat men bij brand de toegang tot de woning niet moet beschadigen. Laat de sleutel er ook niet opzitten.
– Zorg voor een branddeken, te verkrijgen in de betere doe-het-zelfzaken.
– Rookmelders zijn verplicht, er moeten er minstens 2 zijn, één ervan best in de gang.
– Doe ’s nachts alle binnendeuren dicht, zodat bij brand het vuur niet snel uitbreidt.
– Zet het noodnummer 112 op het startblad van je telefoon alsook je locatie.
– Zorg dat in flatgebouwen de gangen vrij zijn.

Na deze deskundige uitleg vertrokken we terug met het treintje richting restaurant ‘Van Gogh’ voor een verzorgde broodmaaltijd. Omstreeks 20.00 uur waren we terug in Bredene en mochten we terugblikken op een geslaagde namiddag.  
(Rita Vanhaelst)