Eerste zondag van de vasten

Eerste zondag van de vasten

2 maart 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. (Lc. 4, 1-2)

‘Als wij iets van de aarde nemen, moeten we ook iets teruggeven.’
Niet alleen het land is ons gegeven, maar ook haar vruchten: de gewassen en de grondstoffen. Grondvest je samenleving op de gave van het land en deel haar vruchten met ieder, doe recht aan de meest kwetsbaren. Op die manier heeft iedereen, waar ook ter wereld, toegang tot gezond en voldoende voedsel tegen een betaalbare prijs, zonder de planeet uit te putten en de grondstoffen van de toekomstige generaties te gebruiken.

Op de eerste zondag van de vasten – We delen al wat ons gegeven is: land, gewassen en grondstoffen – draagtde boer uit Kanaän de eerste veldvruchten op aan God. In een gebed brengt hij in herinnering de voorvaders en de weg die het volk gegaan is. Dit herinnert ook ons eraan dat de aarde en alles wat zij voortbrengt, ons gegeven is.

In de woestijn komt Jezus Satan tegen. Deze zaait twijfel, stookt onrust en is zo moeilijk te weerstaan. Alle koninkrijken houdt Satan hem voor. Jezus gaat hier niet op in; hij neemt afstand van de macht. En buigt enkel voor de Ene, kiest om recht te doen aan vreemdeling, weduwe en wees. Hij dient het leven.

Met Jezus beginnen we aan de veertigdaagse tocht.
Geroepen om onze keuzes uit te zuiveren,
bidden wij tot God, die met ons is:

Dat machthebbers, hier en elders,
het klimaatbeleid en grondstoffenbeheer
laten leiden door het besef
dat de aarde en haar vruchten
ons gegeven zijn.
Dat zij, als goede rentmeesters,
de juiste beslissingen nemen.
Geeft U hen daartoe inzicht.

Delen doet goed…ook met Colombia

Colombianen op het platteland willen in vrede leven, en van de opbrengst van hun grond, maar dat wordt hen moeilijk gemaakt. In Colombia is de grond zeer ongelijk verdeeld: 1 procent van de eigenaars bezit ongeveer de helft van de landbouwgrond. Het ongelijke grondbezit lag mee aan de basis van de burgeroorlog, die de ongelijkheid nog verder heeft versterkt. Miljoenen mensen werden van hun land verdreven. Veel van die gronden werden ingepalmd door bedrijven of individuen met economische belangen. Het beleid van de regering ten gunste van mijnbouw, grote plantages met monoculturen en andere megaprojecten zorgt voor nieuwe spanningen. Bedrijven zetten de bevolking onder druk om hun land te verkopen.

Broederlijk Delen steunt in Colombia de partnerorganisatie COA, een groep die gemeenschappen ondersteunt die zich niet laten verdrijven van hun grond en protesteren tegen de internationale bedrijven die de grote goudvoorraden willen ontginnen. Steun onze partner COA en zet mee de verandering in gang.

‘Partnerorganisatie COA in Colombia @ Anna Karina Delgado

Lied: Jezus, diep in de woestijn

Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd, veertig lange dagen.

Stenen nam Hij niet voor brood, Hij is niet bezweken,
ook al was de honger groot, voor zijn tegenspreker.

Alle rijkdom, alle macht lagen in Zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander.

Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven’.

Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.