Vierde zondag – ‘Wij zien het alternatief’

Vierde zondag – ‘Wij zien het alternatief’

15 maart 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd horen wij hoe de profeet een nieuwe koning aanstelt. Volgens het erfrecht is dit de oudste zoon, maar niet in de bijbel. Het wordt de jongste, de kleinste, de herder. Hij die niet neemt, maar zorg draagt. God kijkt hierbij niet naar het uiterlijk, naar wat je van buiten ziet, maar Hij let erop hoe een mens van binnen is.

Een blinde wordt door Jezus de ogen geopend, hij laat hem kijken met nieuwe ogen en zien wat werkelijk is.
Het accent in dit evangelie ligt niet op het blind geboren zijn, maar op het openen van de ogen, op het leren kijken. Ja, er is een alternatief. Een andere samenleving is mogelijk. Er is licht voor onze wereld. De Messiaanse beweging was toen zo’n alternatief. De mens, blind van geboorte, is gaan kijken en wordt lid van deze beweging. Hij wordt leerling van Jezus.

Broederlijk Delen roept op tot een 25%-revolutie omdat zij de schaduwzijde van onze samenlevingsvorm kent: klimaatcrisis, energiecrisis, extreme ongelijkheid en armoede, oorlog en hongersnood, soms van generatie op generatie. Grote bedrijven halen alles uit de kast om hun rijkdom en marktpositie te handhaven. Hun groot financieel vermogen vertaalt zich direct in macht over politiek, economie, media en maatschappij. Zijn doen ons geloven dat bestaande verhoudingen onwrikbaar zijn. Zij maken ons blind voor mogelijke veranderingen: ‘Er is geen alternatief’. Het verhaal over de blindgeborene is een maatschappelijk verhaal dat ons vertelt hoe wij kunnen leren zien wat werkelijk gebeurt en onze verantwoordelijkheid opnemen door ons voor een toekomst te engageren. De 25%-revolutie kan vandaag doen wat de Messiaanse gemeente toen deed: ogen openen, leren kijken, zien wat werkelijk is, een andere samenleving mogelijk maken.

Van procent naar deelteken

In Rwanda hebben vele gezinnen het lastig om voldoende inkomen te verdienen. Partnerorganisatie Duterimbere ondersteunt vrouwen met lage inkomens bij het opzetten van hun eigen onderneming. Via spaargroepen hebben ze toegang tot financiering en via een vorming in ondernemerschap leren ze de knepen van het vak.

Toen Chantal Uwizeyimana zich aansloot bij een spaargroep van Duterimbe in Rwanda veranderde haar leven. Lange tijd kon ze met haar familie slechts overleven door haar werk op het veld. De spaargroep komt regelmatig samen. Iedereen spaart een bepaald bedrag per week of maand. Het spaargeld wordt gebruikt om leningen te geven tegen een bescheiden rente. Met zo een lening kon Chantal niet alleen wat meer land kopen, maar ook haar eigen naaiatelier oprichten. Chantal is nu een zelfstandige kleermaakster, goed op weg om de markt te veroveren. Chantal en haar buurvrouwen zijn ondernemende activisten en doen mee om de 25%-revolutie te doen slagen.

Gebed

Wie uitkijkt naar een andere wereld,
staat zichzelf niet toe
dat hij opgaat in wat ‘bestaande toestand’ heet.
Wie een vermoeden heeft
van een andere toekomst
laat zich niet inpalmen en programmeren
door pessimisme en moedeloosheid.

Wie een beter leven voor mogelijk houdt,
klampt zich niet vast aan vooroordelen.
Van alles wat het leven biedt,
laat niets hem onverschillig.
Hij wordt geraakt, geboeid,
beklemd of bevrijd
door wat er gebeurt in de wereld.

Wie leeft met de hoop op Gods Rijk,
houdt zijn hart en ogen open
voor wat bij God de toekomst heeft:
vrede in aantocht,
gerechtigheid in wording,
verantwoordelijkheid voor de aarde.
(bron onbekend)

Chantal uit Rwanda is nu een zelfstandige kleermaakster, goed op weg om de markt te veroveren (c) Broederlijk Delen