Afscheid van Roger als koster van St.-Jozefskerk

Afscheid van Roger als koster van St.-Jozefskerk

17 april 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De Paasviering op zondag 31 maart in de St.-Jozefskerk was de laatste ‘werkdag’ voor koster Roger De Rooze. Net 75 jaar geworden hangt hij definitief zijn witte albe aan de kapstok. Op het einde van de viering werd dan ook terecht een woord van dank gericht tot Roger voor zijn jarenlange inzet. In naam van de kerkraad sprak voorzitter Dany Hollevoet volgende woorden uit:

Beste Roger, met deze woorden willen we onze oprechte dankbaarheid uiten voor uw toewijding en inzet als koster. Uw jarenlange dienstbaarheid en betrokkenheid bij onze kerkgemeenschap hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. Gedurende uw tijd als koster heeft u met zorg en precisie uw taken, en zelfs meer, vervuld die bij deze eervolle rol horen. Uw vriendelijkheid, professionaliteit en bereidheid om altijd en overal een helpende hand te bieden zijn bewonderenswaardig. U deed inderdaad veel meer dan de taken die u als koster toebedeeld werden: u signaleerde niet alleen bepaalde schades, vernielingen, breuken aan het patrimonium, maar zorgde zelfs waar mogelijk voor herstellingen en verbeteringen. U stond de kerkraad met raad en daad bij wanneer bepaalde beslissingen genomen moesten worden. We weten dat het beëindigen van deze taak als koster slechts een overgang is, maar we hopen dat u met trots terugkijkt op uw bijdrage aan onze parochie. Uw inzet heeft ons allen verrijkt en we zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Namens de kerkraad wensen we u het allerbeste toe. Mag uw pad verder verlicht zijn en moge u blijvend dezelfde vreugde en voldoening vinden in alles wat u verder doet.

Als blijk van erkentelijkheid werd een attentie overhandigd door Anuschka Steen namens de kerkraad. We hopen dat Roger en zijn naasten hieraan veel plezier mogen beleven. Ondertussen is hier de opvolging verzekerd en zal Josphien Abbas met ijver zijn taak verder zetten, dit in combinatie met de taak als kerkbediende in St.-Rikier.

Naast zijn taak als koster beëindigt Roger ook zijn jarenlange vrijwillige inzet in parochiaal centrum De Caproen. Ook hier kon men ten allen tijde rekenen op Roger, van het klaarzetten van de dranken voor de huurders van de zaal, het wegnemen en tellen van de verbruikte dranken – vaak in de vroege uurtjes op zondag – tot het uitvoeren van allerlei levensnoodzakelijke klusjes op het domein. Ook het openen en sluiten van het domein behoorde tot zijn taken. Daarnaast was hij jarenlang lid van het Caproenbestuur waar zijn realistische en soms kritische blik op meerdere zaken én zijn technische kennis zeer  gewaardeerd werden. We mogen gerust stellen dat De Caproen zowat zijn tweede thuis was. De toegang tot ’t drankkot blijft hem echter gegund voor de activiteiten van OKRA Bredene. Op die manier blijft Roger toch nog een beetje met ons verbonden!

Ondertussen zijn we nog steeds op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger in opvolging van Roger binnen De Caproen. We bieden een warme werkplek voor wie een plaats van verbondenheid ter harte neemt. Wie zich tot dit vrijwilligerswerk geroepen voelt kan contact opnemen met parochieassistent Johan, via mailto:decaproen@hotmail.com of 059 236806.  (Johan Vervaeke)

De leden van de kerkraad van St.-Jozef Sas bedanken koster Roger (c) Johan Vervaeke