Welkom

Het O.-L.-Vrouwecollege op de Vuurtorenwijk zet zich al vele jaren in voor de jaarlijkse Damiaanactie. Meester Jan Christiaen is de trekker en vele kinderen en leerkrachten helpen in het weekend van 25-26-27 januari mee. Op zondag worden er ook stiftjes verkocht in de St.-Antoniuskerk. Hieronder nog een woordje uitleg over de actie.

Het laatste weekend van januari staat in het teken van de Damiaanactie. De Damiaanactie is een medische ngo die strijdt tegen enkele armoedeziektes. We kennen natuurlijke lepra (melaatsheid) maar ook andere ziektes zoals tbc en bergmelaatsheid worden door de Damiaanactie aangepakt. Een erg belangrijke schakel daarbij is de toegang tot gezondheidszorg. Daarom werkt de Damiaanactie vooral samen met de lokale mensen en biedt financiële en materiële ondersteuning in het realiseren van de bestrijding van deze ziektes. De Damiaanactie focust zich op vier domeinen: medische hulp ter plaatse; sensibiliseren en informeren van de bevolking; sociaal-economische hulp aan de patiënten (bv. Een rolstoel; krukken; …) en opsporing van nieuwe patiënten.
Dit jaar ligt het hart van onze campagne in Nigeria, een land met 1400 lepralijders en meer dan 400.000 mensen die besmet zijn met tbc. Tijdens het laatste weekend van januari zullen de damiaanstiften verkocht worden. Een pakje stiften kost 7 euro. Dit geld wordt integraal aan de Damiaanactie overgemaakt. Mogen wij ook op uw steun rekenen? In naam van de vele duizenden patiënten, dank je wel. 
(Jan Christiaen)

Onze federatie Bredene-Vuurtoren bestaat uit vier parochies:

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk Oostende)
Sint-Rikier (Bredene-Dorp)
Sint-Jozef (Bredene-Sas)
Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

Vier geloofsgemeenschappen waar men Gods Woord kan horen, vieren en beleven.  Aan alle mensen die het wensen, bieden wij alles wat nodig is om te leven als christen. Wij doen dat met grote gastvrijheid en openheid, ook voor zoekende mensen.

Op deze website kunt u terecht voor alle informatie in onze federatie.
Je vindt er alles terug wat je wil weten over onze parochies, de sacramenten, vieringen, spiritualiteitsbeleving en de vele (parochiale) verenigingen.
Ook voor het huren van parochiezalen kan je hier terecht.

Vier geloofsgemeenschappen waar men Gods Woord kan horen, vieren en beleven.  Aan alle mensen die het wensen, bieden wij alles wat nodig is om te leven als christen. Wij doen dat met grote gastvrijheid en openheid, ook voor zoekende mensen.

Sint-Antonius
Sint-Rikier
Sint-Jozef
Sint-Theresia
Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen, Visserskapel