Kerk & leven

Hernieuwing abonnement Kerk&leven

Kent u hen ook, die mensen die altijd gedreven door het leven gaan? Steevast staan ze klaar om een ander te helpen, om zich als vrijwilliger te melden, om zich in te zetten voor waardevolle doelen waarin ze geloven. Deze mensen kleuren het leven. Misschien bent u zelf wel één van hen.

Hun verhalen lees je elke week in KERK&leven, het weekblad van de Vlaamse kerkgemeenschap. Week na week vertellen we hoe gewone mensen buitengewone dingen doen. Vaak gedreven door hun geloof.
Zo brengen wij wekelijks GOED NIEUWS uit onze federatie van 4 parochies, maar ook uit het bisdom en de grote mensenwereld. Dat is onze kracht en het maakt ons uniek. Er bestaat geen tweede blad als het parochieblad.

Wij hopen dat velen hun abonnement zullen hernieuwen. Je kan dit nu reeds doen door 37 euro te storten op onze rekening BE27 7755 6093 6873 (parochieblad Bredene-Vuurtoren). Wij zijn jou alvast dankbaar dat je als lezer verder met ons op tocht wil gaan!

 

Op deze website laten we je aan de hand van de rubriek ‘nieuws uit de federatie‘ proeven van ons blad. Zin in meer?

Dirk Spanhove, eindverantwoordelijke, St. Antoniusplein, 059 32 02 63
Willy Willem, Frans Verestraat 91, Oostende,  059 32 56 14
Roger De Rooze, Vredestraat 12, Bredene, 0476 87 91 97
Cecile Verstraete, Molenstraat 32, Bredene, 059 33 27 38
Jeannot Van Hille, Kasteellaan 4, Bredene, 059 32 31 06

redactieraad

Dirk Spanhove, eindredactie
059 32 02 63 – spanhoved@skynet.be

Leo Coulier, medewerker St. Antonius (Vuurtoren)
0487 72 30 13 – leo.coulier@googlemail.com

Marijke Van Buren, medewerker St. Jozef (Sas)
059 32 06 25 – decaproen@hotmail.com

Karel Fischer, medewerker St. Rikier (Dorp)
059 32 36 83 – karel.fischer@telenet.be

Jeannot Van Hille, medewerker St. Theresia  (Duinen)
059 32 31 06 – jeannot_vanhille@hotmail.com

Marie-Jeanne Colsoul, medewerker Visserskapel
0496 80 98 48 – marie-jeanne.colsoul@skynet.be

BIJ ADRESWIJZIGING OF VERHUIS!!!

Bij adreswijziging of verhuis gelieve steeds de contactpersonen of de verantwoordelijke voor de abonnementen te verwittigen om het nieuwe adres door te geven.