Kerk & leven

Herabonnering Kerk&leven

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies in deze periode, nu ons leven zwaar wordt verstoord door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben.

KERK&leven werkt elke week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie. Verhalen over samenwerking, solidariteit en naastenliefde zijn in ons blad vaste ingrediënten. We reiken instrumenten en ideeën aan om verbonden met elkaar door het leven te gaan.

“Blijf verbonden” is niet toevallig onze jaarleuze. Het is een warme oproep aan iedereen om – vooral nu onze vrijheid beperkt is – elkaar niet los te laten.

Wij willen heel graag met u verbonden blijven. Ook in 2021 komen we elke week bij u langs, om u te vertellen over de vele mooie dingen die mensen ongedwongen voor elkaar doen.

Van harte dank voor je vertrouwen!!!

Dirk Spanhove, St. Antoniusplein, 059 32 02 63
Willy Willem, Frans Verestraat 91, Oostende,  059 32 56 14
Roger De Rooze, Vredestraat 12, Bredene, 0476 87 91 97
Cecile Verstraete, Molenstraat 32, Bredene, 059 33 27 38
Jeannot Van Hille, Kasteellaan 4, Bredene, 0468 06 15 35

redactieraad

Dirk Spanhove, eindredactie
059 32 02 63 – spanhoved@skynet.be

Leo Coulier, medewerker St. Antonius (Vuurtoren)
0487 72 30 13 – leo.coulier@googlemail.com

Marijke Van Buren, medewerker St. Jozef (Sas)
059 32 06 25 – decaproen@hotmail.com

Karel Fischer, medewerker St. Rikier (Dorp)
059 32 36 83 – karel.fischer@telenet.be

Jeannot Van Hille, medewerker St. Theresia  (Duinen)
0468 06 15 35 – jeannot_vanhille@hotmail.com

Marie-Jeanne Colsoul, medewerker Visserskapel
0496 80 98 48 – marie-jeanne.colsoul@skynet.be

OPGELET: KERK&leven niet langer op woensdag in de brievenbus!

Door herstructureringen bij BPost zal KERK&leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf nooit op welke dag de uitreiking van uw parochieblad gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

BIJ ADRESWIJZIGING OF VERHUIS!!!

Bij adreswijziging of verhuis gelieve steeds de contactpersonen of de verantwoordelijke voor de abonnementen te verwittigen om het nieuwe adres door te geven.