Kerk & leven

Herabonnering Kerk&leven

Voor 44 euro kun je nu al je abonnement hernieuwen voor 2022. Gelieve daarvoor te storten op rek. BE62 0689 3637 3561 (van parochieblad PE Galilea Bredene-Vuurtoren). Je krijgt er een heel jaar Goed Nieuws voor, positieve energie, een laadpaal voor het leven als het ware.

Wie ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de kerk, voelt zich helemaal opgeladen.

Bovendien brengen wij nieuws en verslagjes over wat er allemaal gebeurt in onze Pastorale Eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren, in onze 4 parochies, in onze geloofsgemeenschappen, en in de grote kerk in ons bisdom en in de wereldkerk… En zo blijven we natuurlijk ook met elkaar verbonden…

Wil je daarom je abonnement vernieuwen en eventueel nieuwe mensen aanspreken om ons te vervoegen?

Van harte dank voor je vertrouwen!!!

Dirk Spanhove, St. Antoniusplein, 059 32 02 63
Willy Willem, Frans Verestraat 91, Oostende,  059 32 56 14
Roger De Rooze, Vredestraat 12, Bredene, 0476 87 91 97
Cecile Verstraete, Molenstraat 32, Bredene, 059 33 27 38
Jeannot Van Hille, Kasteellaan 4, Bredene, 0468 06 15 35

redactieraad

Dirk Spanhove, eindredactie
059 32 02 63 – spanhoved@skynet.be

Leo Coulier, medewerker St. Antonius (Vuurtoren)
0487 72 30 13 – leo.coulier@googlemail.com

Marijke Van Buren, medewerker St. Jozef (Sas)
059 32 06 25 – decaproen@hotmail.com

Karel Fischer, medewerker St. Rikier (Dorp)
059 32 36 83 – karel.fischer@telenet.be

Jeannot Van Hille, medewerker St. Theresia  (Duinen)
0468 06 15 35 – jeannot_vanhille@hotmail.com

Marie-Jeanne Colsoul, medewerker Visserskapel
0496 80 98 48 – marie-jeanne.colsoul@skynet.be

OPGELET: KERK&leven niet langer op woensdag in de brievenbus!

Door herstructureringen bij BPost zal KERK&leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf nooit op welke dag de uitreiking van uw parochieblad gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

BIJ ADRESWIJZIGING OF VERHUIS!!!

Bij adreswijziging of verhuis gelieve steeds de contactpersonen of de verantwoordelijke voor de abonnementen te verwittigen om het nieuwe adres door te geven.