Aswoensdag

Aswoensdag

2 maart 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Mt. 6,17-18)

Vandaag begint de veertigdagentijd. Verzamelen geblazen op de hoeken van de straten en op de pleinen! U roept ons bijeen, God van bevrijding, van achter onze façade, van achter ons scherm, om het tij te keren nu het nog kan en een vasten van delen in te zetten. De tijd dringt. Ook wij worden opgeroepen om te handelen, om dringend werk te maken van een samenleving zonder ongelijkheid met respect voor de grenzen van onze planeet. Doe jij ook mee aan de 25%-revolutie? In de campagne van dit jaar zet Broederlijk Delen partners van Colombia, Senegal en Palestina in de kijker. We leren hen de komende weken kennen.

Op Aswoensdag – We delen de oproep op het tij te keren – roept de profeet Joël op om terug te keren naar God, de Bron, de grond van ons bestaan. Hij gebruikt de bazuin om iedereen, jong en oud, te verzamelen. Om te beseffen waar het echt om gaat. Om het tij te keren en opnieuw te leven vanuit God. Deze ommekeer is een opdracht voor iedereen.

Met Jezus leren we dat inkeer en onderzoek, ommekeer en verandering van levensstijl in stilte rijpen en groeien. Voor Jezus is vasten: de gift als uitdrukking van broederlijkheid en om de grootste noden te lenigen; het gebed om naar de verhalen van profeten te luisteren en God te ontmoeten; het vasten om eetgewoontes en levensstijl te versoberen. Hij is erg kritisch, haalt de hypocrisie onderuit en zet aan tot waarachtigheid.

“Keer terug tot de Heer met heel je hart”
klinkt de oproep vandaag,
bij het begin van de vasten.
Geroepen tot inkeer en ommekeer,
tot vasten en solidariteit
bidden wij tot God, die met ons is:

Voor onszelf en onze gemeenschap
die de veertigdagentijd beginnen.
Dat ons vasten eerlijk en oprecht
ons hart mag vernieuwen.
Dat Jezus ons blijft inspireren
om naar de juiste keuzes te handelen.
Dat wij zo medestanders worden
van hen die het tij aan het keren zijn.

(c) Unsplash

Een gedicht bij Aswoensdag

Met een askruisje op weg gaan
niet bij de pakken blijven zitten,
niet in zak en as
en weten dat uit as vruchtbare grond kan ontstaan.

De vulkaan van Gods liefde smeult in de woestijn
en wacht geborgen in het geloof
om met Pasen te fonkelen in ons hart.
(priester Nikolaas)

Lied: Zo spreekt de Heer

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
“Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten,
twistend mijn gebod vergeten?
Denkt gij dat ik om dat vasten geef,
mijn volk, wat durft gij Mij te vragen!”

Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
“Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt,
durf ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet
en durf uw vasten niet vertrouwen”.

En Jezus sprak: “Bemint uw vijand ook”.
Heer God, wij staan voor U verlegen.
“Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook”.
Heer God, wij staan voor U verlegen.
“Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook”.

Heer God, wij staan voor U verlegen.
En Jezus zegt: “Mensen, verdraagt elkaar”.
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
“Vergeet uzelf en dient elkander maar”,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
“Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven”.
Jezus zegt: “Mensen, bemint elkaar”.
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.