Kruisjesviering St.-Rikier

Kruisjesviering St.-Rikier

29 maart 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 19 maart waren de vormelingen van ’t Dorp te gast in de Sint-Rikierskerk met hun ouders en familie. Ze verzorgden er de viering en kregen een kruisje opgelegd, dat eerst door pastoor Nikolaas werd gezegend. Enkele liederen van het vormsel kwamen ook al aan bod. Speciaal was het gebruik van een oude kandelaar die precies 12 kaarsen kan bevatten, zoals er precies dit jaar ook 12 vormelingen zijn. Deze kaarsen werden door de vormelingen bij het begin in processie aangebracht. Na de viering werd iedereen nog uitgenodigd voor de kruisweg die de vormelingen helpen verzorgen op vrijdag 24 maart om 18 u.
(priester Nikolaas)