Bomvolle kerk voor afscheid van deken Antoon

Bomvolle kerk voor afscheid van deken Antoon

8 november 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Zondag 29 oktober nam het decanaat Oostende-Blankenberge afscheid van deken Antoon Wullepit. De Sint-Petrus en Pauluskerk in Oostende liep helemaal vol. Er stonden zelfs mensen recht.

(c) Miguel Stas

Deken Antoon, die in 2011 in Oostende aankwam als deken, ruilt, nu hij pensioengerechtigd is, de parochiepastoraal in voor het Begijnhof in Brugge. Hij wordt er rector van deze eerbiedwaardige instelling waar er nog dagelijks eucharistievieringen zijn voor de verblijvende zusters (en toeristen).

Een mooi liturgisch verzorgde viering met orgel, zang en samenzang nodigde uit tot meebidden. Velen zullen de pastoor van het centrum missen bleek snel op de receptie in de kerk waar er tijd was om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen. Het is vooral de pastoor waar een gelovige contact mee heeft. Het werk van een deken speelt zich veel meer af binnen de structuren, die steeds meer en meer globaliseren.

(c) Miguel Stas

Zo is het decanaat Oostende, een decanaat Oostende-Blankenberge geworden. Van het Zwin tot de duinen van Westende, met 8 pastorale eenheden en nog 13 dienstdoende priesters aangevuld met vele diakens, pastorale werkers en geëngageerde leken.

Op het einde van de viering kreeg Deken Antoon een geschenk aangeboden door de parochie van de West-vlaamse kunstenaar Geert Storme uit Torhout. Een kunstwerk in glas.

(c) Miguel Stas

“Deze kunst is geen kruis
Dat droefheid oproept zoals in de vorige eeuwen,
ouderwets, neen zeker niet.
Dit is het kruis van de overwinning dat vrede schenkt…
Het doorschijnende glas in het kruis
staat voor de vreugde van de verrijzenis…
De rode kleur staat voor het lijden en de pijn
die we met zijn allen dragen…
Het blauwe glas staat voor hoop en vrede
in de eeuwen der eeuwen. Amen”
(br. Miguel)

(c) Miguel Stas

(c) Johan Vervaeke

(c) Hilde Desloovere