Derde zondag van de advent – ‘Verbind je met Gods droom’

Derde zondag van de advent – ‘Verbind je met Gods droom’

7 december 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Advent is een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer, van Hem die omziet naar de verdrukte en opkomt voor het recht van de zwakke.

Johannes de Doper stuurt zijn leerlingen om Jezus te vragen of hij wel degelijk de lang verwachte is, de Messias. Jezus’ antwoord is duidelijk: “Ga Johannes vertellen wat je hoort en ziet: blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen. En vooral: aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd”. Zo begint Jezus aan de bouw en de verwezenlijking van Gods droom, het Rijk van God. Met aandacht en zorg voor de kleinen en de zwakken, de armen en de zieken, de gekwetsten en de hulpelozen.

Zo gaat Hij ook in op de voorspelling van Jesaja. Ook daar gaan de ogen van de blinden en de oren van de doven open. Ook daar zal de lamme springen als een hert en zal de tong van de stomme jubelen. Visioenen en voorspellingen die de mensen een paradijs op aarde beloven en vooral bedoeld zijn om mensen moed in te spreken, hen de hoop niet te doen verliezen. Visioenen die perfect kunnen vertaald worden naar onze tijd. Inderdaad, mocht het allemaal eens waar zijn… We weten dat we er nog ver vanaf zijn.

In deze adventstijd vraagt Welzijnszorg onze aandacht voor de digitalisering die voor vele mensen een drempel vormt. En drempels houden mensen klein, sluiten hen zelfs uit. Dit is het soort drempel waarover Jesaja het heeft. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën, spreek tot allen die de moed verloren hebben: vat moed en vrees niet. Want uitsluiting kunnen we bestrijden met onze inzet. Onze inzet kan zich financieel vertalen met steun aan Welzijnszorg in de collecte van dit weekend. Zo kunnen we ons verbinden met Gods droom en die droom voor de mens zichtbaar maken.

Vicieuze cirkel

“Via internet lukt het meestal niet. En aan het loket word ik niet altijd geholpen omdat ze zeggen dat ik het online moet doen. Dan moet ik mij boos maken om hulp te krijgen.”

Wanneer mensen niet de nodige toestellen hebben of er niet goed mee kunnen werken, hebben ze vaak ook problemen om toegang te krijgen tot diensten en ondersteuning. Bijv. moeten bijbetalen om je bankzaken in het kantoor te doen, een premie die je online moet aanvragen, geen persoon aan de lijn krijgen enkel een formulier op de website … De ongelijkheid in de samenleving is niet alleen oorzaak van digitale uitsluiting. Soms zorgen de problemen om digitaal mee te zijn er voor dat de ongelijkheid nog groter wordt. Mensen krijgen niet waar ze recht op hebben.

“Ik heb een afspraak gemaakt met de dokter via de telefoon. Normaal moet het via internet. Ik weet niet hoe het moet. Gelukkig neemt de dokter de telefoon soms op! In mijn vrije tijd gebruik ik internet, bijvoorbeeld om filmpjes te kijken, maar voor afspraken of iets opzoeken kan ik het niet.”

Gebed

God van licht en liefde,
in het doolhof van het leven
wil Jij een licht zijn.
Dankjewel
om ons vandaag moed te geven
en ons te herinneren aan jouw droom voor deze wereld.
Help ons om geduldig te zijn,
open ons hart voor jouw liefde
en open onze ogen
opdat we de nood aan verbinding zien.
Maak ons zo tot wegwijzers
die bouwen aan jouw droom.
Wees als een licht bij ons
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Steeds meer, steeds beter

Onze samenleving lijkt soms wel een ratrace. Het moet steeds sneller, beter, efficiënter. Vooruitgang op zich is geen probleem, maar wel als niet iedereen mee is. Onderzoek toont aan dat een samenleving ongelukkiger is wanneer er een (grote) kloof bestaat tussen burgers met veel of met weinig inkomen en mogelijkheden. We hebben er dus alle belang bij om er voor te zorgen dat iedereen mee is.

Onderstaand lied ‘Alles’, gezongen door Eva De Roovere, bezingt het nooit-genoeg en het verlangen naar steeds meer (tekst en muziek: Lennaert Maes)

Campagnefilm Allemaal Digitaal?! Getuigenis Link in de Kabel

Link in de kabel is een Vlaams jeugdwerkorganisaties die leuke, speelse lessen geeft aan kinderen en jongeren om digitale uitsluiting tegen te gaan: “om volop mee te kunnen in deze samenleving is digitaliteit nodig, maar er moet altijd een andere weg zijn, namelijk de weg van het menselijk contact'”

Bezinning

VREUGDE

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
De beste zorgen voor de zieken,
het eindeloos geduld dat lammen
helpt om op te staan.

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
Dat blinden zien en inzicht krijgen,
dat doven in ’t gesprek worden betrokken,
zij het met hand en voet.

Ga zeggen wat je hoort en ziet!
Dat niemand zal zijn vergeten,
ook zij niet die gestorven zijn,
zelfs zìj niet.

Ga zeggen wat je hoort en ziet,
bovenmenselijk gebeuren.
’t Moet haast wel door God gedaan,
door zijn Geest doordrongen.

Zijn menslievendheid leeft onder ons,
heeft onder ons zijn woning.
Zegt aan de meest gekwetsten, de ontheemden,
dat ‘vreugde’ ook hun deel zal zijn.

Vreugde, hoop en toekomst.
God laat niemand in de steek.

Kris Buckinx