Christelijke meditatie, actueler dan ooit!

Christelijke meditatie, actueler dan ooit!

11 maart 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Patricia Vertriest is sedert 7 jaar de enthousiaste groepsleidster van deze hechte groep in Bredene. Men komt tweewekelijks samen in de sacristie van de St.-Theresiakerk. Martine Vanhyfte is de medewerkster, die haar bij afwezigheid vervangt. Koster Rob Geryl is ook een trouwe medewerker. Ik mocht een meditatiesessie bijwonen en vooraf legde Patricia me haarfijn de betekenis van de Christelijke Meditatie uit.

“Het is een diepe verstilling die je bereikt door het aandachtig herhalen van een persoonlijk mantra, bv. “maranatha”. Dit is het Aramees voor “Kom, Heer Jezus, kom”. Ik vroeg of deze meditatievorm aansloot bij een mondiale organisatie?
“Jazeker,” zei ze: “The World Community For Christian Meditation, gesticht door wijlen John Main. Zijn opvolger is Laurence Freeman.” Nadat een tiental deelnemers zijn toegekomen, worden ze verzocht om rechtop en met open handen te gaan zitten. Een Maria-icoon met kaarslicht schept een gewijde sfeer. Patricia leest een diepzinnige tekst van Thomas Keating uit “Leven uit liefde, het pad naar christelijke contemplatie”. Het gaat hier om de waarde van de eenzaamheid, tegen het collectieve ego in, tegen de onechte geluksprogramma’s die de wereld ons opdringt. We moeten de onzuivere motivaties en de zucht naar zintuiglijke bevrediging wegzuiveren. Zo bereiken we ons ware ik en vrijheid, gebaseerd op discipline, toewijding, zelfopoffering en engagement. Daaruit leid ik af dat dit in onze hectische tijd vol stress, burn-out en depressie uiterst nuttig kan zijn!

Plots klinkt de gong. De meditatie begint! Iedereen is nu gefocust en een 20 minuten durende, roerloze, vriendelijke maar aandachtige meditatie aan de hand van onze eigen mantra kan starten. Men mag niks denken of zich verbeelden, maar gelijkmatig de mantra-lettergrepen herhalen. Er komt een diepe rust over ons in het licht van de flikkerende kaarsen en de gouden icoon. Plots zet Patricia een zachte relaxatiemuziek aan. Martine leest met zachte stem de daglezing uit het dagboek van John Main “De stille revolutie”. Je moet lef hebben om echt stil te durven worden. Het vraagt moed om gewoon de mantra te leren zeggen en alle gedachten te negeren. Meditatie is het gebed van geloof, want we moeten onszelf achterlaten eer de Andere (God) verschijnt. We laten deze woorden goed tot ons doordringen. Als slot bidden we het Onze Vader in een kring, waarna we nog een bede in de groep mogen brengen. Het was een deugddoende ervaring! Dank u Patricia, Martine en Rob om deze waardevolle meditatie levend te houden in onze federatie. We hopen nog veel deelnemers te mogen verwelkomen. (Therese Vanneste)