Nieuwe aankondigingsborden voor de vieringen in onze PE

Nieuwe aankondigingsborden voor de vieringen in onze PE

5 januari 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Bij de start van de Pastorale Eenheid werd al gauw opgemerkt dat de borden bij onze 4 kerken en ook die van de Visserskapel een update nodig hadden. Via het team werd een proces opgestart om samen een bord te ontwerpen. Het logo van onze PE, gemaakt door Fien De Ruyck van Chiro Nelle, kreeg daarbij een centrale plaats. Eerst werd de eerste versie van dit logo, dat in 2020 bij de start van de PE werd gelanceerd, geactualiseerd en verbeterd. Daarna ontwierp het team een paneel voor elke plaats en kerk. In dit paneel kreeg het logo een belangrijke plaats. Ook was er plaats voor meer kleur. Na de ontwerpfase werden 5 verschillende firma’s aangeschreven met de vraag een offerte te doen. Twee ervan beantwoordden de vraag. Zij boden aan de borden in weer -en kleurbestendig materiaal op basis van aluminium te maken. Uiteindelijk werd gekozen voor de firma Avermaete uit Jabbeke. Daarna werden de kerkfabrieken gecontacteerd met de vraag om fondsen te voorzien voor dit project. Dat bleek in deze coronatijd geen probleem. Een laatste controle werd uitgevoerd door de kerkfabrieken, met nog enkele suggesties ter verandering. Samen met de grafisch ontwerper van de firma werden deze laatste correcties gedaan. Vooraleer de firma daadwerkelijk de borden kwam installeren, verstreken opnieuw enkele maanden. Het project nam zo bijna een volledig jaar in beslag. Met dank aan alle betrokkenen kunnen we nu genieten van mooie en duidelijke signalisatie die duidelijk maakt wanneer er vieringen zijn, maar ook dat zij plaats vinden binnen de PE Galilea Bredene-Vuurtoren als organisator van deze erediensten.  (priester Nikolaas)

(c) Johan Vervaeke