Vieringen in de Visserskapel onder een stralend blauwe hemel

Vieringen in de Visserskapel onder een stralend blauwe hemel

14 september 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Negen zaterdagen lang werd opnieuw eucharistie gevierd in openlucht in de Visserskapel. Momenten waar velen elk jaar naar uitkijken. Nog steeds vinden toeristen, maar ook onze eigen parochianen, de weg naar dit bedevaartkapelletje. Het is telkens een blij en hartelijk weerzien.

De weersomstandigheden waren uitermate goed, geen spatje regen viel ons te beurt. Onze beide priesters, maar ook diaken Ronny en diaken Rudy gingen de vieringen voor. Ook priester Geert Bamelis was dit jaar gastvoorganger. Net zoals andere jaren luisterde Germain met zijn mandoline en zang de viering op en was Hilda lector van dienst. André zorgde er dan weer voor dat alles perfect verliep en zorgde voor de muzikale intermezzo’s vóór en tijdens de viering.

We willen iedereen, parochianen en toeristen, die elke week aanwezig waren, bedanken en hopen dat ze er volgend jaar opnieuw bij zijn. Dank ook aan Lieve en Freddy die ervoor zorgen dat de banken telkens een onderhoudsbeurt krijgen voor de aanvang van de viering zodat we met een gerust gevoel kunnen plaatsnemen. Uiteraard vergeten we niet de ploeg die ook doorheen het jaar ervoor zorgt dat de kapel opengemaakt en gesloten wordt.

We kijken alvast uit naar 26 december wanneer we opnieuw liederen rond de kerststal zullen zingen.
En wie weet steken de banken tegen die tijd al in een nieuw kleedje/kleurtje?  (Johan Vervaeke).

Ook dit jaar vonden heel wat mensen de weg naar de Visserskapel (c) Johan Vervaeke
Priester Geert tijdens de homilie op 20 augustus (c) Germain Demuynck
De vrijwilligers die instaan voor de wekelijkse viering. En priester Nikolaas… zag dat het goed was! (c) Johan Vervaeke