Eerste zondag – ‘Wij maken de keuze’

Eerste zondag – ‘Wij maken de keuze’

22 februari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd krijgen wij een beeld van de wereld zoals God hem bedoeld heeft: een prachtige tuin vol bomen met vruchten in overvloed. Een aards paradijs voor Adam en Eva. Geboetseerd uit de aarde en gevuld met levensadem vol vindingrijkheid en wijsheid hebben zij echter niet genoeg aan wat de tuin te bieden heeft of bij uitbreiding, aan het vertrouwen van de scheppende God die alles omarmt. Verleid door de slang kiezen zij ervoor te eten van de boom van goed en kwaad om te zijn als God.

In de woestijn krijgt Jezus met gelijkaardige verleidingen te maken. Uitgedaagd door de duivel geeft Jezus tegengewicht en kiest ervoor te dienen. “Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.” Gehoor geven aan Gods woord en het onderhouden. Zorgen voor een bewoonbare aarde. Gerechtigheid ook voor de minste mens. Die keuze maakt Jezus in de woestijn. Hij laat zich niet verleiden door macht en rijkdom.

Het grote geld, een bondgenootschap met de groten der aarde, macht en invloed worden Jezus voorgespiegeld. Maar Jezus kiest voor Gods droom van een nieuwe wereld. Welke keuze maken wij? Laten wij ons verleiden door macht en succes, door rijkdom en bezit, door de god van het kapitaal of kiezen wij voor het paradijs op aarde, voor een duurzame wereld, voor inzet en zorg voor mensen, voor een warmere samenleving.

Van procent naar deelteken

Burkina Faso, een agrarisch land in de West-Afrikaanse Sahel, lijdt onder de harde gevolgen van de klimaatverandering: de landbouwgrond is uitgeput, de vegetatie gaat achteruit, de regenval is onvoorspelbaar… Veel gezinnen, afhankelijk van landbouw, slagen er amper in voldoende eten voor zichzelf te produceren. Allesbehalve een paradijs.

Laurent Kebre, 40 jaar, leerde met de steun van Broederlijk Delen voedsel produceren in harmonie met de natuur. Hij gebruikte vroeger regelmatig kunstmest, maar dat putte de bodem te veel uit waardoor het moeilijk was om nog gezonde gewassen te kweken. Laurent probeert nu te werken met organische compost en natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Hij legde kleine dammen aan om het regenwater op te vangen. Stilaan lukt het om in zijn dorp de krachten te bundelen en het goede voorbeeld door te geven. Laurent kiest voor een duurzame verandering. Daarom is hij een overtuigde activist en doet mee met de 25%-revolutie.

Gebed

Hier zijn wij, mensen, geroepen in de woestijn,
ons leven lang onderweg naar U,
verstrikt in al die mogelijkheden en keuzes,
die de maatschappij ons aanbiedt,
moe, angstig, eenzaam soms
als we onszelf tegenkomen
zoals we onszelf liever niet zien.
Wij bidden U: ga met ons mee.

Voor wie woestijn een fysieke realiteit is,
de aarde om hen heen uitgeput
door extreme roofbouw of chronisch watertekort
bidden wij: ga met hen mee.

Voor wie leeft tussen de puinhopen van oorlog
kapotgeschoten huizen, vernielde akkers,
beschadigd leven, pijnlijke herinneringen,
bidden wij: ga met hen mee.

Voor wie leeft op een plek
waar hij zich niet thuis voelt,
anoniem in een grote stad tussen mensen
met wie ze geen contact heeft
bidden wij: ga met hen mee.

Laurent uit Burkina Faso maakt zich los van kunstmestbedrijven en kiest voor duurzame landbouw. @Isidore Della