Vormelingen St.-Antonius op weg naar hun vormselfeest

Vormelingen St.-Antonius op weg naar hun vormselfeest

30 juni 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op de vier zondagen van juni werden de vormelingen op de Vuurtorenwijk telkens uitgenodigd om de viering van 9.30 u. in de St.-Antoniuskerk bij te wonen en waren we vanaf 10.30 u. nog een uurtje samen tijdens een catechesemoment. Onze vijf trouwe catechisten Viviane, Hugo, Johan, Wendy en Brigitte waren uiteraard ook telkens op post. Dankjewel, ook aan de gebedsvrienden van onze 9 vormelingen die al mooie contacten met elkaar gelegd hebben.

In de catechesemomenten kregen onze jongeren al een interessante rondleiding in het kerkgebouw, hebben we al tweemaal de liederen voor het vormsel aangeleerd en ingeoefend en zaten we een uurtje samen om de band tussen doopsel en vormsel wat te duiden. Op zondag 27 juni maakten ze hun vormselkruisjes met klei, die daarna verder zullen afgewerkt worden door Rita Pollet, een kunstenares in keramiek van onze wijk. Het resultaat van onze jongeren mag nu al gezien worden.

Zo hebben we elkaar nu toch al wat leren kennen en zijn ze al een groot stuk voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het vormsel. Wij hopen hen ook in de vakantie af en toe te mogen ontmoeten om dan begin september de laatste stappen te zetten naar hun vormselfeest op zondag 19 september.

Vormelingen 2021 St.-Antonius: v.l.n.r. Tristan Lowyck, Joris Coulier, Allegra Decoene, Anna Verbrugghe, Lars Niville, Ode Sarazijn, Faye Lauwereins en Ethan Verhaeghe (Jennifer Meeschaert ontbreekt wegens ziekte)
Catechist Hugo geeft uitleg over enkele merkwaardige hoekjes in de kerk