Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

18 januari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com


Heb God lief en je naaste als jezelf’ (Lc 10, 27)

De Week van gebed voor eenheid van de christenen (18-25 januari) is een internationale gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. De gebedsweek, aangedragen door de christenen uit Burkina Faso, staat in het teken van de passage uit Lucas 10,27: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf‘, de bekende passage uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Door hun keuze voor deze parabel willen zij ook het signaal geven dat de liefde van Christus die alle christenen verenigt, sterker is dan hun onderlinge verdeeldheid.

Deze week van gebed moedigt Kerken aan om goed te doen en recht te zoeken met bijzondere aandacht om in de ander daadwerkelijk een naaste te herkennen en om stappen te zetten om vooroordelen te overbruggen.

Oecumene dichtbij
De oecumenische werkgroep in Oostende bestaat uit de voorgangers van de anglicaanse, de Grieks-orthodoxe, de rooms-katholieke en de protestantse kerk. Eerder liet onze nieuwe deken Bart al weten de oecumenische samenwerking met andere christelijke kerken zeker verder te zetten. De voorbereiding van de gebedsviering in Oostende gebeurt samen. Elk jaar wisselt de ‘gastkerk’. Dit jaar zijn we te gast bij de protestantse gemeenschap.

U bent van harte uitgenodigd op de oecumenische gebedsdienst op woensdag 24 januari om 19 uur in de Hazegraskerk in Oostende (Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt, Rachel Lanczweertplein)

Meer en meer zullen we de noodzaak inzien om als christenen mogelijkheden te zoeken om samen te vieren en te bidden, om elkaar te ontmoeten en elkaar tegemoet te komen rond de prachtige boodschap van Jezus: ‘Heb God lief en de naast als jezelf’.

Tot slot
Eenheid. 
Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig 
in wederzijds geloof en vertrouwen.
Eenheid vind je waar mensen
naar elkaar toegaan,
elkaar ontmoeten en ontvangen.
Eenheid begint daar waar hart 
en handen samen op weg gaan naar
dat rijk van gerechtigheid en liefde.
(Geïnspireerd door een tekst van Emmanuël Dobbelaer)