Afscheid van Monique bij liturgische werkgroep St.-Theresia

Afscheid van Monique bij liturgische werkgroep St.-Theresia

19 januari 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op dinsdag 9 januari vergaderde de liturgische werkgroep voor het eerst in 2018. Het werd een vruchtbare vergadering waarin de Lichtmisviering werd doorgenomen en de verdere activiteiten van het voorjaar werden aangebracht. Ook werden 2 nieuwe leden verwelkomd en de taken van de verschillende mensen vastgelegd. Vooreerst hebben we diaken Rudy Weyne die als parochiale coördinator ook een rol speelt bij de liturgische werkgroep. Linda Depuydt werkt samen met nieuwkomer Micheline Cordier aan het aankleden en versieren van de kerk. Martine Van Hyfte is verantwoordelijk voor de lectoren en ook de verslaggeefster van onze vergaderingen. Patricia Vertriest is de verantwoordelijke voor de liturgie, de christelijke meditatie  en het gelegenheidskoor. Rob Geryl hoort erbij als koster en duivel-doet-al. Jeannot van Hille tenslotte is ook nieuwkomer en verantwoordelijk voor de communicatie van de parochie, zorgt ook voor de link van de groep met de federatie. Na het vergaderen werd afscheid genomen in stijl van Monique Hollevoet: 20 jaar lid van de werkgroep en we kennen haar als een zeer gedreven, talentvol maar ook bescheiden mens. Monique deed haar taak in alle stilte maar wel met veel kennis van zaken. Bedankt Monique om je jarenlange inzet en we wensen je het beste toe.

Na het smullen van de feesttaart werd het dan tijd voor een passende foto bij het altaar.