Jan De Wit, nieuwe directeur voor OLVO op de Vuurtorenwijk

Jan De Wit, nieuwe directeur voor OLVO op de Vuurtorenwijk

27 augustus 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Kort voor de zomervakantie raakte bekend dat Jan De Wit aangesteld werd tot de nieuwe directeur van het College op de Vuurtorenwijk. Wij zochten hem op voor een kennismaking.

Stijn Vanassche, tot voor kort directeur van OLVO-Vuurtorenwijk, sukkelde vorig schooljaar met zijn gezondheid en nam ontslag. Het schoolbestuur moest dus op zoek naar een opvolger. Voortaan gaat Jan De Wit plaats nemen op de directeursstoel.

Dat Jan De Wit voor een onderwijsloopbaan voorbestemd was, stond in de sterren geschreven. Hij werd geboren in Gistel in 1967 in een gezin van twee onderwijsmensen: papa De Wit stond voor de klas in Gistel, mama De Wit in Oostende (college Gerststraat). De kleine Jan ging voor de kleuterklasjes mee met zijn ma naar Oostende, de lagere school doorliep hij in Gistel. Daarna volgden nog de humaniora in het college in Oostende en een onderwijsopleiding in Gent (O.-L.-V.-Visitatie). En dan ruilde hij de schoolbanken voor het schoolbord.

Jan De Wit: “Ik zette mijn eerste stappen als onderwijzer gedurende zes maanden in het Sint-Andreasinstituut in Oostende. De volgende jaren stond ik voor de klas in de vrije scholen van Lombardsijde, Middelkerke en Slijpe, die trouwens alle tot dezelfde scholengroep behoren als het college van de Vuurtorenwijk. In september 2001 tenslotte werd ik aangesteld tot directeur van de vrije school in Handzame. Deze functie bleef ik uitoefenen tot 2018.”

En toen was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Jan gaf zijn carrière een nieuwe wending en werd directeur van Ter Dreve in Sint-Michiels/Brugge.

Jan De Wit: “Ter Dreve is een vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs (type 2) voor kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking, meestal in combinatie met een bijkomende beperking zoals bij voorbeeld een autismespectrumstoornis. De school vangt kinderen op van 2,5 tot 14 jaar. Aan de school is ook een instelling verbonden waar schoolaanvullende dagopvang en verblijf wordt aangeboden. Ter Dreve is echt een warmhartige school met heel veel aandacht voor zorg. De ervaring die ik er opdeed was zeer interessant, maar ik miste er wat het pedagogische aspect, het les geven en leren. Daarom koos ik er voor om na twee jaar terug te keren naar het gewoon onderwijs. De vrijgekomen plaats op de Vuurtorenwijk interesseerde mij dus meteen. Ik stelde mijn kandidatuur en kreeg het fiat van het schoolbestuur.”

Zo kwam hij dus op de Vuurtorenwijk terecht, wat trouwens niet helemaal onbekend terrein is. “Mijn schoonzus Lien is hier geboren en getogen, en ze doorliep de kleuterklasjes en de lagere school in OLVO Vuurtoren. Zo hoorde ik vroeger al vaak spreken over de wijk, als over een dorp in de stad, met een heel eigen sfeer, en een bevolking die divers is maar toch verbonden. Dat spreekt mij wel aan.”

Intussen is hij al aan de slag gegaan op de Vuurtorenwijk: “Ik ben nu volop bezig met mij in te werken op school. Ik kijk er naar uit om de komende jaren met het enthousiaste Vuurtoren-team samen te werken. Maar eerst moeten wij het schooljaar op gang zien te trekken, met oog voor de veiligheid zowel van de kinderen en hun familie als van de leerkrachten. Daarom doorworstel ik momenteel het coronadraaiboek.”

Staan er grote veranderingen op til in het college?

Jan De Wit: “Is dat nodig? Ik wil er op de eerste plaats voor zorgen dat iedereen tevreden is en graag naar school komt, leerlingen én leerkrachten.” Als dat geen hoopgevende gedachte is op de drempel van een nieuw schooljaar. 
(Leo Coulier)

Directeur Jan De Wit (eigen foto)