Samana Bredene – Jaarlijkse bedevaart naar het Visserskapelletje

Samana Bredene – Jaarlijkse bedevaart naar het Visserskapelletje

1 juni 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 26 mei had Samana voor de langdurig zieken een bedevaart georganiseerd. De bedevaart begon op een leuke plek, in de MDue in de Kapelstraat in Bredene-Duinen. Tegen 14.30 u. zaten we daar met 56 bedevaarders en we kregen twee flinke pannenkoeken met bruine suiker en thee of koffie naar believen. Heel lekker! Dirk Declerck deed zijn ronde om te zien of iedereen aanwezig was.

Op naar de Visserskapel
Rond 15.15 u. vertrok iedereen naar de visserskapel, niet te voet maar met de auto. Wie geen eigen vervoer had kon meerijden met iemand die er wel had. Cecile Verstraete en Sonja Mistiaen hadden er de stoelen al klaar gezet. Er was een boekje van 12 blz. gemaakt door priester Nikolaas Vanneste met de liederen en de gebeden en priester Dirk Spanhove had ervoor gezorgd dat het afgedrukt werd. Organist Bald Wyntin was er om ons te begeleiden bij het zingen en Germain Demuynck had gezorgd dat er stroom was voor orgeltje en luidsprekers.

Gebedsdienst
Nikolaas Vanneste leidde de gebedsdienst. Hij startte ermee precies om 16 u. Onder zijn leiding lazen we samen de gebeden en begeleid door het orgel zongen we de liederen. Claudine Geerlandt las de teksten voor die bij de Weesgegroetjes pasten en Patricia Vertriest las de tekst van de bezinning voor. Als slotlied zongen we rechtstaand, voor wie het aankon: “Lieve Vrouwe van ons land”. Om de dienst te beëindigen kregen we van Nikolaas nog de zegen met de monstrans. Cecile Verstraete hield het slotwoord en bedankte alle medewerkers voor hun gewaardeerde inzet. Tegen 17.00 u. was het voorbij en verlieten de bedevaarders welgezind het kapelletje. Alleen de medewerkers van Samana hadden nog wat werk om alles op te ruimen. Bedankt Samana voor de lekkere pannenkoeken en de goed georganiseerde bedevaart.
(Karel Fischer)