Huwelijk

Liefde is een werkwoord

Het kerkelijk huwelijk is geen garantie op een huwelijksleven zonder zware stormen en mogelijke schipbreuken. Trouwen voor de kerk is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven. Ze vertrouwen hun samenleven daarbij toe aan Gods liefde, en vragen Hem om zegen over hun relatie. In het kerkelijk huwelijk beloven partners altijd weer kansen te scheppen voor elkaar om opnieuw te beginnen. Net zoals God doet, overigens. Hun relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens.

Het is belangrijk dat een man en vrouw die willen trouwen, zich goed voorbereiden op hun huwelijk. Ze zullen voordat ze gaan trouwen gesprekken hebben met de voorganger. Hij probeert te verduidelijken waar ze precies ‘ja’ tegen gaan zeggen en wat ze elkaar beloven.

De pastoor of diaken van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering. Het is mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen door een bevriend priester of diaken. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor.

Het huwelijk vindt gewoonlijk plaats in een viering met eucharistie, omdat er een nauwe band is tussen de betekenis van het huwelijk en die van de eucharistie. Jullie kunnen er echter ook voor kiezen om te huwen in een gebedsdienst. De keuze voor de ene of de andere vorm maak je liefst in overleg met de voorganger.

Voor een huwelijk neem je best contact op met:

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk)

pastoor Dirk Spanhove
St. Antoniusplein
059 32 02 63

parochiaal secretariaat
J. Besagestraat 61
059 32 02 15

open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 u.

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

parochiaal secretariaat
Breendonklaan 2a
059 23 68 06

open op maandag en woensdag van 9 tot 11.30 u.
open op maandag en donderdag van 16.30 tot 18 u.
(tijdens schoolvakanties enkel op maandagmorgen)

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

parochiaal secretariaat (Hoek P. Benoitlaan en Prins Karellaan)
0468 06 15 35

open om woensdag van 10 tot 12 u. en zaterdag van 10 tot 12 u.

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

parochiaal secretariaat
Kerkstraat 8
059 42 70 03

open op woensdag van 14 tot 16 u. en donderdag van 10 tot 12 u.

Meer info rond het huwelijk vind je op

https://www.kerknet.be/trouwen-voor-de-kerk/collectie/jullie-gaan-trouwen-proficiat-we-zetten-jullie-graag-op-weg