Oktober – Missiemaand: ‘Deel jij ook je vreugde?’

Oktober – Missiemaand: ‘Deel jij ook je vreugde?’

4 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Paus Franciscus nodigt ons in de missiemaand uit om mee te wandelen met de twee leerlingen van Jezus die na de terechtstelling van hun leider naar Emmaüs teruggaan. Ze zijn ontgoocheld, verdrietig en kwaad. De hoop dat Jezus Israël zou bevrijden werd op een laffe, gewelddadige manier de kop ingedrukt. Als ze onderweg door een onbekende man worden aangesproken, maakt hun aanvankelijke twijfel plaats voor een verlangen om te blijven luisteren naar deze man. Aangegrepen door wat Hij te vertellen heeft, nodigen ze Hem uit om bij hen te blijven. ‘Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg tot ons sprak…?’

In zijn boodschap voor de 97e Missiezondag benadrukt de paus: ‘de verrezen Heer is dicht bij zijn missionaire leerlingen en Hij loopt met hen mee, vooral wanneer ze zich verloren voelen, ontmoedigd, bang voor de ongerechtigheid die hen omringt en wil verstikken’. Onze wereld heeft behoefte aan moedige mannen en vrouwen vol innerlijke vreugde, die, wat er ook gebeurt, getuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hij met ons meeloopt zonder dat we dit altijd beseffen.

Slogan
‘Deel je vreugde’ is dit jaar de slogan van de campagne van Missio tijdens de missiemaand. Zo staat het ook op de mooie affiche voor de missiemaand 2023. De afbeelding is een van de negen schilderijtjes van het mozaïek “De leerlingen van Emmaüs” (2022) van Chantal Leterme. Het laat ons de vreugde zien die de twee mannen ervoeren toen ze de verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft. Die vreugde willen we in deze periode in het bijzonder delen met Kameroen, het campagneland.

Een thuis voor straatkinderen
Als kinderen in Kameroen om welke reden dan ook hun ouders verliezen, belanden ze op straat en zijn ze een vogel voor de kat van de georganiseerde misdaad of worden ze misbruikt en uitgebuit. In het bisdom Bafia wil men deze straatkinderen opvangen in een nieuw tehuis. In Lablé staat een huis die geschikt is voor een dergelijk project. Het enige probleem is dat het huis sinds 1997 leeg staat. Het gebouw is vervallen en de tuin overwoekerd. De ambitie is om uiteindelijk zo’n veertig kinderen op te vangen. Het moet een plaats zijn waar ze met liefde en zorg worden opgevangen en waar ze een veilige omgeving krijgen om in op te groeien en open te bloeien. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft ondertussen zijn goedkeuring gegeven. Maar eerst moet het gebouw gerenoveerd worden. Daarvoor zijn heel wat centjes nodig.

Tienermoeders
De geboorte van een kind of kleinkind, is bij ons vaak een vreugdevol gebeuren. Jammer genoeg is dat niet overal zo. In Kameroen vormen tienermoeders een schrijnend probleem. Een op de drie meisjes raakt zwanger voor haar achttiende verjaardag. Zelfs voor hun bevalling worden ze aan hun lot overgelaten. De lokale Kerk trekt zich het lot aan van deze zwangere tieners en jongere moeders en geeft hen, naast medische zorgen, ook voedsel, kleding en onderdak. Daarnaast krijgen ze ook een beroepsopleiding en een microkrediet om op termijn op eigen benen te staan.

Seminaries en kleinseminaries
Ook vraagt Kameroen aan Missio België steun voor seminaries en kleinseminaries opdat ze naast een goede opleiding ook kunnen voorzien in middelen voor de eigen werking, zoals zorgen voor een eigen moestuin om gewassen te telen voor eigen consumptie en het onderhoud van vijvers die zorgen voor ‘vis op de plank’.

Geef de straatkinderen en tienermoeders in het bisdom Bafia uitzicht op een menswaardig leven. Dit kan door uw solidaire bijdrage tijdens de omhaling in het weekend van 21-22 oktober of door een bijdrage te storten op rekeningnummer BE19 0000 0421 1012 met als mededeling +++109/0000/00039+++. Moge de missiemaand ons helpen de vreugde van het geloven te herontdekken en te delen. Dank voor je steun en gebed.
(Johan Vervaeke)

Bron: www.missio.be.