“Jullie zullen mijn getuigen zijn” – Missio campagne 2022

“Jullie zullen mijn getuigen zijn” – Missio campagne 2022

28 september 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Onder de slogan ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Hand. 1,8) onderlijnt de missiemaand dit jaar het belang van de christelijke getuigenis. Jezus geeft zijn leerlingen de duidelijk opdracht om te getuigen van wat zij gezien hebben. De Blijde Boodschap verkondigen in woorden en daden tot het uiteinde van de aarde. Maar hoe kunnen wij vandaag getuigen van wat we niet kennen, wat we niet zelf meegemaakt hebben?

Missie vandaag
Iedereen die gedoopt is, heeft de opdracht missionair te zijn, om het evangelie te verkondigen en te getuigen van liefde, met de kracht van de Heilige Geest. Marilène Moons, 24 jaar en kersvers coördinator van Missio Vlaanderen gelooft in de kracht van authentieke getuigenis.

“Het verhaal van God leeft voort dankzij mensen die dagelijks en heel eenvoudig over hun ontmoeting met Hem vertellen. Waar je van bezield bent, dat draag je uit, niet voor jezelf, maar omdat je ervan overtuigd bent dat het ook voor anderen waarde kan hebben.”

Bijdragen aan de missie van Missio – zelf spreekt ze liever over zending – is volgens haar net dat ’getuigen zijn’ van het leven van Jezus Christus. Niet enkel in inspirerende woorden, maar vooral door concrete inzet én door solidariteit en verbondenheid met de wereldkerk.

“Het is goed dat we beseffen dat we niet alleen zijn, maar horen bij een grote gemeenschap. Materiële solidariteit, het steunen van projecten, en spirituele solidariteit, het meenemen van de wereldkerk in je gebed, zijn beide belangrijk.”

Land in de kijker
Naar goede gewoonte zet Missio een land en kerkgemeenschap in de kijker. Dit jaar kozen ze voor de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land met potentieel, maar nog meer uitdagingen zowel op algemeen maatschappelijk als op religieus gebied.

Zo kent het land verschillende pijnpunten waaronder extreme armoede en corruptie, een slabakkende economie en vele conflicten, niet in het minst tussen christenen en moslims. Gezondheidszorg is er haast onbestaande, de kinder- en moedersterfte liggen bijzonder hoog. Stroomvoorziening en internet zijn onbetrouwbaar. Hele wijken en steden worden als ‘onveilig’ bestempeld. Honderdduizenden mensen op de vlucht zoeken een veilig onderkomen in eigen land en nog eens zoveel in één van de buurlanden.

Het mag duidelijk zijn dat er in dit land nood is aan evangelische nabijheid, aan een christelijk perspectief van hoop. De Kerk van de Centraal-Afrikaanse Republiek kan rekenen op de steun van Missio voor de realisatie van talrijke projecten. We zetten er drie in de kijker in het aartsbisdom Bangui.

‘Deus caritas est’
De Zusters van Liefde zorgen voor de vorming van gezondheidspersoneel en vroedkundigen in hun opleidingscentrum. Afgestudeerden trekken daarna het land in, vooral naar afgelegen gebieden. Hulp aan de bevolking, gezonden door Gods liefde staat dus centraal voor deze zustergemeenschap. Op hun beurt vragen zij hulp. Zo hopen de zusters met de steun van Missio een klooster te bouwen dat aangepast is aan hun gemeenschapsleven. Draag jij een steentje bij?

Missionarissen van de vrede
Elk jaar zijn er een honderdtal studenten aan het Sint-Marcusseminarie die zich voorbereiden op het priesterschap. Zij volgen er niet alleen les, maar wonen er ook. Er is dus heel wat geld nodig voor hun levensonderhoud en opleiding. De lokale kerkgemeenschap kan hiervoor niet alleen instaan. Velen onder hen leven immers onder de internationale armoededrempel. Daarom vraagt het Sint-Marcusseminarie jouw hulp. Zo kan het seminarie de vorming van de toekomstige missionarissen van de vrede garanderen.

Liefdevolle zorg
Nog in Bangui hunkeren heel wat kinderen naar liefde, aandacht en zorg. Onder hen zeer veel weeskinderen. De Apostolische Zusters van O.L.V. van Lourdes bieden deze kinderen liefde en aandacht, maar ook onderdak en eten en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen gaan. Maar hun eigen middelen zijn beperkt. Ze moeten het vooral hebben van hun eigen kippenhok en giften van mensen. Daarom doen ze beroep op jou om de kosten voor voeding, schoolkosten, een ziekenboeg, de lonen te helpen dragen. Met jouw financiële steun kunnen zij deze kinderen liefdevol nabij zijn.

Doe mee!
Wees ook zijn getuige en zet je, samen met Missio, in voor een warme wereldkerk met toekomst. Denk aan de projecten van de Kerk, in het bijzonder in de Centraal-Afrikaanse Republiek, bij de collecte tijdens de vieringen op Missiezondag (22-23 oktober) of doe een gift op de rekening van Missio BE19 0000 0421 1012 met de mededeling ‘201102 Missiezondag’

Missionair gebed
God,
Gij roept ons op
om uw missionaire leerlingen te zijn,
om samen, als uw Kerk,
teken te zijn van uw liefde voor de wereld,
om uw getuigen te zijn.

Wakker in ons het vuur van uw liefde aan,
doe ons de levengevende aanwezigheid
van uw Geest ontdekken,
ga mee met ons op weg,
verlicht ons pad
en leid ons het eeuwige geluk
doorheen Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.
(Théogène Havugimana)