Vormselvoorbereiding St.-Jozef en St.-Rikier van start

Vormselvoorbereiding St.-Jozef en St.-Rikier van start

1 maart 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het vroeg een vergadering met video en geluid dat bij parochieassistent Johan eerst niet en dan toch werkte. We gingen er op en er over. Het vroeg kennis van de virusregels in het jeugdwerk en overleg met de veiligheidscoördinator van de gemeente. We gingen er op en er over. Het vroeg om alles zoveel mogelijk buiten te doen en bij een binnenactiviteit de ramen wijd open te zetten. We gingen er op en er over. Het vroeg tenslotte organisatorisch talent om de jongeren in hun klasbubbels te laten deelnemen. Dit alles slaagde dankzij de inzet van de vormselkern en de hulp van enkele tochtgenoten.

In vier schuifjes werd een heel programma aangeboden. Liederen werden aangeleerd voor het vormsel door Kenzie, gesteund door priester Nikolaas. Een aandenken en versiering voor het vormsel werd gemaakt door Stefanie en Kate. Er was ruimte voor energie door sport en spel bij Kevin en Leslie en tenslotte was er ook een bezinning die zinvol en vakkundig gebracht werd door parochieassistent Johan, Elke en Enya. In dit moment kregen de vormelingen een brief van God toegestuurd die hen de hand uitstak met de hoop dat zij die hand zouden vastnemen. De vormelingen kregen de brief mee om thuis een antwoord neer te schrijven. Er was daarnaast ook een stellingenspel waarin ze werden uitgedaagd om na te denken en letterlijk positie te kiezen.

Zowel in de voor- als in de namiddag werd dit programma uitgevoerd met een hapje tussendoor voor de begeleiding en een evaluatie achteraf. Daarop klonk eendrachtig tevredenheid om de start zij het dan in verkorte vorm. We zien uit naar zaterdag 13 maart waar een tweede vormselvoorbereidingsdag wordt georganiseerd en hopen natuurlijk dat er al wat meer zal kunnen. In ieder geval weten we nu dat het kan.

Sessie crea (c) NV
Sessie zang (c) NV
Sessie bezinning (c) NV
Sessie sport & spel (c) NV