Vrienden van Lourdes

Vrienden van Lourdes

20 februari 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

De vrienden van Lourdes zijn al heel lang actief in onze pastorale eenheid. Veel dames gingen daarvoor van huis tot huis om de bonnetjes aan te bieden. Maar één familie in het bijzonder heeft er wel een bijzondere staat van dienst op zitten nl . Blanche (mevrouw Van Loo) – grootmoeder,  die het heeft opgericht. Germaine Van Loo, de moeder, die meer dan 50 jaar geijverd heeft voor de Vrienden van Lourdes. En last but not least : Linda Depuijdt, dochter en kleindochter die nu de fakkel overnam. Zij werkt met een goede ploeg samen om het voortbestaan van de Lourdesvrienden te verzekeren.

Zaterdag 15 februari kwam de ploeg samen rond Germaine om haar te eren voor haar jarenlange inzet. Het werd een gezellige koffieklets met koffie en pannenkoeken. De ploeg hield eraan om Germaine een bloemetje en een geschenk aan te bieden.

Na de misviering van 18.30 u. werden dan ook de volgende drie Lourdesreizen uitgeloot:
Maria Luypaert, Violierenlaan 21
Jean-Pierre Devos, Klaprozenlaan 9
Fernand Moeyaert, Kasteellaan 22.
Proficiat aan deze drie personen, zij winnen elke een prijs van 500 euro weliswaar enkel als ze kunnen bewijzen dat ze naar Lourdes gaan. Een dikke proficiat van het bestuur.