Planningsdag federaal team Bredene-Vuurtoren

Planningsdag federaal team Bredene-Vuurtoren

9 augustus 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag 27 juni waren de teamleden van de federatie samen om het komende werkjaar te plannen. We waren dit maal te gast in Centrum d’Abdij in Assebroek. Deze voormalige St.-Pietersabdij (van Steenbrugge) gaf haar gebouwen in erfpacht aan de vzw Katholiek Onderwijs van het Bisdom Brugge. Hier zijn momenteel verschillende diensten gevestigd, waaronder de dienst Pedagogische Begeleiding. Diaken Rudy is hier kind aan huis en regelde voor ons een mooi vergaderlokaal. Vooraleer we van start gingen, kregen we een leerrijke rondleiding met een flink stuk geschiedenis. In 1875 koopt pastoor Filip Pollet op Steenbrugge een stuk grond. Hij laat daar een pastorie, een kerk, een klooster en een school bouwen. In 1896 wordt het klooster verheven tot een benedictijnerabdij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de abdij zwaar beschadigd en tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de kerktoren vernietigd. Bij het begin van de 21ste eeuw wordt het klooster verlaten. In de vroegere moestuin wordt een nieuwe kloosterwoning ‘Huize Pax’ gebouwd voor de resterende paters die er in 2008 hun intrek namen. We brengen een bezoek aan de schitterende neogotische parochiekerk waar we ingewijd worden in de fraaie en minder fraaie momenten van het godgewijde leven van de monniken. We maken een wandeling in de mooie tuin en bezoeken de plaats waar paters, priors en abten begraven liggen.

Na een bezinning rond de nieuwe grondtoon ‘Blij dat jij er bent’ overlopen we, begeleid door Kristien Verschueren van het CCV, de stappen die nog moeten gezet worden op weg naar Pastorale Eenheid. Een flinke brok van de namiddag wordt ingenomen door het overlopen van de jaarkalender. Nieuw dit jaar zijn de twee ontmoetingsavonden die we plannen op 6 november en 2 april. Een andere belangrijke datum is zondag 12 januari. Tijdens een plechtige viering wordt dan het nieuwe team van de Pastorale Eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren door de bisschop aangesteld. Op het einde van de namiddag komen nog enkele varia’s aan bod om dan tegen 19 u. samen aan tafel te gaan waar we genieten van een koude schotel.