Doopsel

Welkom in de gelovige gemeenschap

Als je je kindje laat dopen doe je dat niet zomaar. Je wilt dat je kind de kans krijgt een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, samen te bidden, in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, in te schrijven voor de sacramentencatechese, het kind godsdienstles te laten volgen…

De Kerk nodigt de ouders uit om het kind te laten dopen gedurende het eerste levensjaar. Het is een manier om God te danken voor het nieuwe leven en voor zijn liefde voor elke mens. Voor een doopviering moet niets betaald worden.

Als je je kind laat dopen krijg je een doopbewijs, het ‘paspoort van een christen’. Hierop staat vermeld: waar je gedoopt bent, wanneer en door wie. En ook wie je peter en/of meter zijn. Verder worden hier ook andere kerkelijke aantekeningen vermeld, bijv. je eerste communie, je vormsel, en wanneer en met wie je voor de kerk bent getrouwd, of diaken of priester bent gewijd. Een recent doopbewijs is bij de parochie waar je gedoopt bent op te vragen.

Je bent ‘nooit te oud’ om christen te worden. Dat heeft immers niet te maken met leeftijd, maar met het ontdekken van God, en van de rijkdom die het christen zijn kan betekenen voor je leven en geluk. Wie meer wil weten over het doopsel voor volwassenen vindt hierover informatie op onderstaande website.

Voor een doopsel neem je contact op met:

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk)

pastoor Dirk Spanhove, St. Antoniusplein 1
059 32 02 63

parochiaal secretariaat, J. Besagestraat 61
059 32 02 15
open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 u.

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

parochiaal secretariaat, Breendonklaan 2a
059 23 68 06
open op maandag en woensdag van 9 tot 11.30 u.
open op maandag en donderdag van 16.30 tot 18 u.

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

parochiaal secretariaat (Hoek P. Benoitlaan en Prins Karellaan)
0468 06 15 35
open om woensdag van 10 tot 12 u. en zaterdag van 10 tot 12 u.

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

parochiaal secretariaat, Kerkstraat 8
059 42 70 03
open op woensdag van 14 tot 16 u.

Meer info rond het doopsel:
http://www.gezinspastoraal.be/page/doopsel/